Vlaggensysteem media en digitale sector

vlaggensysteem

Iedereen heeft de vrijheid om zelf te bepalen welk gedrag of welke handeling als grensoverschrijdend wordt ervaren. Wat voor de ene aanvaardbaar is, is dat voor de ander misschien niet. Omdat grensoverschrijdend gedrag geen vaststaand gegeven is, helpt het Vlaggensysteem om tot een gemeenschappelijke taal te komen om het bespreekbaar te maken.

Op 7 maart 2022 werd het Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse mediasector bekend gemaakt. Het plan kwam tot stand door een samenwerking van mediarte, de mediaspelers en Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle en heeft als doel grensoverschrijdend gedrag sneller en beter aan te pakken. Eén van de opgenomen acties is het hertalen van het Vlaggensysteem, een door Sensoa ontwikkelde methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren, naar de mediasector. Bij de hertaling werd het systeem opengetrokken binnen het ruimer begrip van grensoverschrijdend gedrag naar situaties met focus op pesten, agressie en seksueel gedrag. De omschreven situaties bevinden zich altijd binnen de media en digitale werkcontext.

gog-1

Waarom een Vlaggensysteem? 

Dit Vlaggensysteem is ontwikkeld om professionals werkzaam in de mediasector te helpen grensoverschrijdend gedrag te herkennen, bespreekbaar te maken en reactiemogelijkheden aan te reiken. Door gebruik van zes criteria krijg je een objectief antwoord op de vraag: Welk gedrag is (niet) oké en waarom?

Het Vlaggensysteem kan je op verschillende manieren inzetten:

Als gespreksopener

Het systeem faciliteert communicatie omdat er een gemeenschappelijke taal aangereikt wordt. De verschillende cases zijn een goed startpunt om de dialoog aan te gaan.

Als middel om tot een visie en gedragscode te komen

Dialoog vormt de basis om tot een gedragen visie en gedragscode te komen. Hoe kijkt de organisatie naar grensoverschrijdend gedrag en welk gedrag is wenselijk?

Als reactiewijzer op grensoverschrijdend gedrag

Het Vlaggensysteem geeft ook tips hoe er gepast gereageerd kan worden na een incident. Aan de hand van de reactiewijzer wordt een gesprekskader aangereikt om te reageren naar al de betrokkenen. Je kan als organisatie de reactiewijzer vervolledigen op maat van jouw beleid.

Ten slotte worden mogelijke manieren van reageren meegegeven en onderwerpen voor verder gesprek aangereikt.

Voor wie is het Vlaggensysteem? 

gog-2

Het Vlaggensysteem kan door iedereen werkzaam in de audiovisuele, film en digitale sector gebruikt worden. Afhankelijk van wat jouw positie is, kan je het op een andere manier inzetten. Zo kunnen leidinggevenden ervan gebruik maken om de dialoog binnen de organisatie aan te gaan, vertrouwenspersonen om een houvast te hebben bij meldingen of incidenten, welzijnspartners om preventief te werken, ...

Aan de slag met het Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem schetst verschillende situaties. Het opzet is om de mate van ernst van een situatie in te schatten. Die denkoefening maak je door te reflecteren op basis van zes criteria en de gradaties van ernst voor elk van deze criteria in te schatten. De zes criteria zijn:

  1. Toestemming
  2. Vrijwilligheid
  3. Gelijkwaardigheid
  4. Ontwikkelings- en functioneringsniveau
  5. Context
  6. Impact

Wanneer de criteria ingeschat zijn, wordt aan het gedrag van de initiatiefnemer een kleur van vlag toegekend. Verschillende kleuren vlaggen zijn mogelijk: een groene vlag (acceptabel), een gele vlag (licht grensoverschrijdend), een rode vlag (ernstig grensoverschrijdend) of een zwarte vlag (zeer ernstig grensoverschrijdend).

gog-3
Download Het Vlaggensysteem media en digitale sector - VERSIE VOOR ONLINE GEBRUIK
PDF - 24.92MB
Download Het Vlaggensysteem media en digitale sector - PRINT VERSIE
PDF - 12.32MB

Hoe kan je het Vlaggensysteem gebruiken? 

Het Vlaggensysteem kan ingezet worden op zowel team als organisatie niveau. Zo zijn er verschillende oefeningen die je met je team of binnen je organisatie kan doen om het Vlaggensysteem te introduceren.

Workshop: hoe maak ik grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar?

Op 15 november organiseert mediarte een workshop waarin uitgelegd wordt hoe je het Vlaggensysteem kan inzetten binnen jouw organisatie. Vragen? Neem contact op met Vicky Van Bellingen via vicky.vanbellingen@mediarte.be. 

gog
subsidie

Ook interessant voor jou