ACLVB

ACLVB

De Liberale Vakbond is één van de drie representatieve vakbondsorganisaties in België met 300.000 leden, 650-tal medewerkers en meer dan 5.000 afgevaardigden. De Liberale Vakbond is een vakbond waar elke mens centraal staat en waar de plaatselijke aanpak primeert. Hun waarden (vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid) vormen de vier pijlers van ons sociaal liberalisme. Als Liberale Vakbond dicteren ze geen keuzes, maar geven ze ideeën en oplossingen aan leden, militanten en mandatarissen. Dat alles doen ze politiek onafhankelijk.

MISSIE: Verzekeren van de sociale bescherming van werknemers en sociaal rechthebbenden.

WAARDEN: Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn de vier waarden die ons leiden in onze (dagelijkse) werking.

VISIE: Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich te ontplooien en zo zijn/haar persoonlijke situatie te verbeteren door zoveel mogelijk eigen keuzes te kunnen maken. Bijdragen tot de zelfontplooiing van hun leden door vorming, expertise en een snelle en toegankelijke, persoonlijke dienstverlening.

Johan Vandycke

Johan Vandycke
nationaal sectorverantwoordelijke

Poincarélaan 72-74
1070 Brussel

e-mail

Meer informatie over tijdelijke werkloosheid vind je op de website van het aclvb


Ook interessant voor jou