Mededeling aan de kunstenfederaties

kunstfederaties

De oproep tot het indienen van kandidaturen voor de erkenning van kunstenfederaties zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Om u toe te laten zich zo goed mogelijk voor te bereiden, kunnen wij u nu al meedelen dat een erkenningsaanvraag de volgende documenten moet bevatten:

 1. een kopie van de oprichtingsakte van de professionele federatie met een nauwkeurige beschrijving van haar doel en opdrachten;
 2. in voorkomend geval een kopie van de op de datum van de aanvraag geldende statuten zoals bekendgemaakt in het Staatsblad;
 3. het huishoudelijk reglement van de professionele federatie;
 4. het aantal leden van het (de) betrokken domein(en) en een namenlijst van de rechtspersonen die door de professionele federatie worden vertegenwoordigd;
 5. een verslag over de activiteiten in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend;
 6. het ontwerp van geplande activiteiten in het jaar na de erkenningsaanvraag;
 7. elk ander document of element dat kan staven dat haar opdrachten wezenlijk verband houden met een (of meer) kunstdomein(en) en dat getuigt van haar deskundigheid in de betrokken domeinen, zoals: 
 • link naar de website,
 • nieuwsbrieven aan de leden,
 • bewijs dat het dagelijks bestuur, de vergaderingen, projecten en activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met deskundigen op het gebied van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende activiteiten,
 • eventueel een bewijs van erkenning als professionele federatie uit de kunstensector door een gefedereerde instantie, verkregen binnen de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Het dossier zal per post moeten worden verzonden, met een kopie per e-mail.

Vergeet zeker niet om de komende weken regelmatig het Belgisch Staatsblad te raadplegen

Ontdek alle nieuwe hervormingen


Ook interessant voor jou