Projectoproep: Vitaal en gezond telewerken

telewerk

Vlaamse overheid zoekt en financiert innovatieve projecten 

Telewerk wérkt. We verliezen minder tijd door woon-werkverkeer, zijn vaak  productiever en ons tijdsschema is flexibeler. Maar er zijn ook valkuilen: een  keukenstoel blijkt geen bureaustoel en de kat geen volwaardige collega. Hoe kan  een bedrijf of organisatie bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van  telewerkers? De Vlaamse overheid, i.s.m. het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw,  zoekt én beloont de meest innovatieve projecten.  

Meer tijd, minder spontaniteit  

Nooit maakten zoveel mensen kennis met telewerk als tijdens de coronacrisis. En  dat heeft zo zijn voordelen, blijkt uit een enquête van Attentia: 83% ervaart minder  tijdverlies, we kunnen flexibeler plannen (66%) en zijn productiever (56%).  

Maar er duiken onvermijdelijk ook valkuilen op, zowel fysiek als mentaal. De helft  van de Vlamingen is uitgeput na een jaar intensief en permanent thuiswerk, volgens  recente cijfers van IDEWE. Drie op de vier thuiswerkers ervaart minstens één  ernstige psychosociale of fysieke klacht. Structuur en gewoontes vallen weg, en niet  iedereen heeft een geschikt thuiswerkbureau.  

Bovendien missen we spontane praatjes met collega’s – liefst zonder een scherm  ertussen. Dat scherm 24/7 in het gezichtsveld, zorgt er tegelijkertijd voor dat we ’s  avonds al snel nog even doorwerken. Kortom: er liggen nog heel wat uitdagingen  voor ons om telewerk op termijn gezonder en aangenamer te maken.  

Gezocht: innovatieve projecten  

Voor bedrijven of organisaties die deze uitdagingen willen aanpakken, is er nu de  projectoproep ‘Vitaal en gezond telewerken’. De oproep richt zich naar alle Vlaamse  bedrijven en organisaties met een innovatief idee voor een project dat de fysieke en 

mentale gezondheid van telewerkers bevordert. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal  bestuur dat zijn thuiswerkende inwoners motiveert via virtuele bewegingssessies.  Of een bedrijventerrein dat workshops rond gezonde voeding organiseert. Ook een  externe gezondheidscoach kan ingeschakeld worden, om acties of activiteiten uit te  werken rond de gezondheid van medewerkers in een coworking space.  

Volledige financiële ondersteuning  

Geselecteerde kandidaten kunnen rekenen op volledige financiële ondersteuning.  Het project zal lopen tussen 1 december 2021 en 31 december 2022. In totaal  wordt een bedrag van 1.530.000 euro vrijgemaakt. 

“Telewerken zal een blijver zijn. De voordelen daarvan hebben velen al  ondervonden”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke. “We willen  die positieve aspecten graag voor iedereen toegankelijk maken, zonder de mentale  uitdagingen van werknemers uit het oog te verliezen. Denk aan het verzekeren van  een gezonde thuiswerkomgeving, voldoende beweging, een goede werk privébalans … Deze oproep past binnen die doelstelling.” 

De projectoproep kort samengevat:  

WAT?  
Een innovatief project dat bijdraagt tot de mentale en fysieke gezondheid van de  telewerker van de toekomst. Het project is vernieuwend en leent zicht tot  structurele verankering in het beleid. 

VOOR WIE?  
De oproep richt zich tot Vlaamse bedrijven, zowel uit de profit als de social profit,  maar ook tot alle andere organisaties die kunnen bijdragen aan de gezondheid van  werknemers. Denk bijvoorbeeld aan coworking spaces, bedrijventerreinen, sociale  partners, commerciële dienstverleners, vormingsdiensten … De Vlaamse of federale  overheid zelf kan niet deelnemen, maar lokale besturen kunnen wel een  projectaanvraag doen.  

Per organisatie of samenwerkingsverband kan 1 aanvraag worden ingediend. 

WAAROM?  
Deze oproep kadert binnen de gezondheidsdoelstelling ‘de Vlaming leeft gezonder  in 2025’ en wil de mentale en fysieke gezondheid van telewerkers verbeteren.  

TELEWERKBELEID ≠ GEZONDHEIDSBELEID 
Een gezondheidsbevorderend project is niet hetzelfde als het uitrollen van een  telewerkbeleid. Deze projectoproep vraagt naar een innovatief project dat de  gezondheid van telewerkers bevordert, én dat concreet geïmplementeerd kan  worden. Een goed werkend telewerkbeleid op ondernemings- of organisatieniveau is uiteraard ook aan te moedigen en hangt samen met een gezondheidsbeleid voor  telewerkers, maar valt buiten de context van deze oproep.  

TIMING  
Tussen 6 juli en 30 september 2021 kunnen bedrijven en organisaties een  projectvoorstel indienen. Het project loopt, na goedkeuring, van 1 december 2021  tot 31 december 2022. 

Meer info over de projectoproep?


Ook interessant voor jou