Interne enquête naar draagvlak vertrouwenspersonen bij Woestijnvis

wiestijnvis

Naar aanleiding van hun aanstelling als Vertrouwenspersoon bij Woenstijnvis stuurden Nona Lambrechts en Ann Dieudonné een bevraging uit naar de werknemers om naar het draagvlak van en de kennis over vertrouwenspersonen binnen de onderneming te peilen. 

Doel van de vragenlijst

Bij Woenstijvis was er voor de aanstelling van Nona en Ann als interne Vertrouwenspersonen een externe Vertrouwenspersoon beschikbaar voor de werknemers maar het was duidelijk dat niet iedereen hiervan op de hoogte was. Aangezien de Vertrouwenspersonen zo goed als van nul moesten beginnen werd geopteerd om via een enquête te polsen naar het huidige draagvlak binnen de onderneming. De vragenlijst probeerde enkele vragen te beantwoorden vooraleer de Vertrouwenspersonen effectief aan de slag gingen: 

 • Zijn mensen op de hoogte van de aanstelling van de Vertrouwenspersonen? 
 • Wat weten ze over de functie van Vertrouwenspersoon? 
 • Wat zijn de verwachtingen bij deze nieuwe rol in de onderneming?  
 • Hoe kunnen de Vertrouwenspersonen hun rol het beste invullen? 
 • Hoe is het gesteld met het mentale welzijn van de medewerkers? 

Om de drempel tot het invullen van de vragenlijst zo laag mogelijk te houden werd er gekozen voor een relatief korte vragenlijst van een tiental vragen die in enkele minuten kon ingevuld worden. 

Resultaten

Van de 250 uitgestuurde vragenlijsten werden er in totaal 150 ingevuld. 114 van de 150 deelnemers waren op de hoogte van de aanstelling van de Vertrouwenspersonen. 127 van de 150 werknemers gaven aan dat ze reeds voor hun aanstelling bij iemand terecht konden maar toch vonden 146 van de 150 Vertrouwenspersonen een grote meerwaardige. De grootste bemerking die uit dit onderdeel naar voor kwam was de noodzaak om een grotere focus te leggen op de nieuwe medewerkers die nog geen intern netwerk hebben. 

In de bevraging werd ook gepeild naar de redenen waarom het personeel de komst van de Vertrouwenspersonen belangrijk vinden. Als voornaamste reden werd het bewaken van de work/life balance (stress, burn-out, overspanning) aangeduid. Daarnaast kwamen ook loonbemiddeling, communicatie en de nasleep van personages naar voor als belangrijke thema's.

De verwachtingen bij de respondenten naar de Vertrouwenpersonen waren divers: 

 • Luisterend oor (141)
 • Anonimiteit (120)
 • Bemiddeling (106)
 • Beroepsgeheim (102)
 • Oplossing (44)
 • Actief activiteiten organiseren (19)
 • Therapie (2)

De resultaten van de enquête waren interessant maar zorgden ook voor de nodige onzekerheden en vragen bij de Vertrouwenspersonen van Woestijnvis: 

 1. Tot waar reikt de functie van een Vertrouwenspersoon? In de enquête werden ook verwachtingen van het personeel geuit naar loonbemiddeling en recupregeling, aspecten van het beleid die niet tot de kerntaak van een Vertrouwenspersoon behoren. 
 2. Vanaf wanneer wordt iets als een algemeen probleem aanzien dat je op een andere/structurele manier moet aanpakken als bedrijf? Als voornaamste reden voor de urgentie van de Vertrouwenspersonen werd het bewaken van de work/life balance aangeduid. De rol van de Vertrouwenspersonen kan pas efficiënt zijn als er binnen het bedrijf zelf reeds een sterk beleid is uitgetekend die deze thematiek aanpakt. De vraag is ook hier tot welk punt de verantwoordelijkheid van de Vertrouwenspersonen reikt. 

Conclusie en bedenkingen 

De vragenlijst bleek een uitstekend middel om het draagvlak van de Vertrouwenspersonen binnen de organisatie te meten en te peilen naar de (mis)concepties verbonden aan deze rol.

De komst van de Vertrouwenspersonen werd zeer goed onthaald en de vragenlijst was een slimme manier om deze personen formeel te introduceren aan het personeel. Uit de vragenlijst kwam ook een bezorgdheid vanuit het personeel voor het welzijn van de Vertrouwenspersonen zelf naar voor. Op basis van de vragenlijst konden de Vertrouwenspersonen hun rol gaan uittekenen en het personeel gericht gaan informeren.


Ook interessant voor jou