Wees zoals Groentje, maak het verschil bij grensoverschrijdend gedrag

groentje

Waar mensen intensief samenwerken, gebeurt er wel wat. Want op de werkvloer ontwikkelen medewerkers zich, groeien ze, maar maken ze ook fouten waaruit geleerd kan worden. Soms overschrijden ze daarbij grenzen. 

Als omstander is het belangrijk om actief te reageren om een positieve verandering teweeg te brengen. Dit artikel benadrukt de vijf stappen van effectieve interventie en hoe omstanders het verschil kunnen maken!

Indien je de praktische skills aangeleerd wilt krijgen om te leren ingrijpen bij situaties, kan je gratis deelnemen aan de omstanderstraining op maat van de mediasector.

Stap 1: Waarnemen

Als omstander is het essentieel om de signalen van grensoverschrijdend gedrag waar te nemen. Dit kan variëren van verbale intimidatie tot fysieke agressie. Door alert te zijn op deze gedragingen kunnen omstanders vroegtijdig ingrijpen en escalatie voorkomen.

situatie 2

Stap 2: Analyseren

Na het waarnemen van potentieel grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk om de situatie te analyseren. Probeer de ernst van de situatie in te schatten en de mogelijke risico's te begrijpen. Dit helpt om een effectieve reactie te plannen.

situatie 1

Stap 3: Beslissen

Op basis van de analyse moeten omstanders beslissen of en hoe ze gaan reageren. Dit kan variëren van direct ingrijpen door de dader te confronteren tot het zoeken van hulp bij een leidinggevende of vertrouwenspersoon. Het belangrijkste is dat omstanders niet zwijgen, maar actie ondernemen.

situatie 3

Stap 4: Reageren

Bij het reageren als omstander is het van belang om doortastend en kalm te blijven. Communiceer duidelijk en assertief met zowel de dader als het slachtoffer. Door het slachtoffer te steunen en het grensoverschrijdende gedrag aan te kaarten, kan een omstander een veiligere omgeving creëren.

Stap 5: Evalueren

Na de interventie is het van belang om de situatie te evalueren. Was de reactie effectief? Heeft het geholpen om het grensoverschrijdende gedrag te stoppen of te verminderen? Door te reflecteren op de ervaring kunnen omstanders hun reactie verbeteren en bijdragen aan het voorkomen van toekomstige incidenten.

situatie 4

Als omstander heb je de mogelijkheid om het verschil te maken in situaties van grensoverschrijdend gedrag. Door de vijf stappen van effectieve interventie te volgen - waarnemen, analyseren, beslissen, reageren en evalueren - kun je bijdragen aan het creëren van een veiligere omgeving voor iedereen. Het is belangrijk om actief betrokken te zijn en niet toe te staan dat grensoverschrijdend gedrag onopgemerkt blijft.


Ook interessant voor jou