Overzicht werking van de Genderkamer

genderkamer

De Genderkamer werd in 2015 opgericht en fungeerde als een Vlaams gelijkekansenorgaan dat gelijkheid op basis van geslacht, genderidentiteit en -expressie wil bevorderen, en discriminatie op basis van die zelfde gronden wil tegengaan. Het was ook een aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector. In maart 2023 hield De Genderkamer in huidige hoedanigheid op te bestaan. Dit artikel bundelt enkele van de acties en de jaarverslagen van De Genderkamer gedurende hun actieve werking. 

Rapport: Grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector

Op vraag van toenmalig Vlaams Minister Gatz werd de studie “Grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector” uitgevoerd door de onderzoeksgroep Cudos van de Universiteit Gent. Op 26 juni 2018 werden de resultaten van deze studie en het actieplan aan de sector voorgesteld. 

 Webinar stand van zaken De Genderkamer

Herbekijk dit webinar waar de werking van De Genderkamer wordt toegelicht. 

Jaarverslag 2019

In 2019 kreeg de Vlaamse Ombudsdienst een zeer specifieke opdracht voor drie jaar die werd aangeknoopt bij de Genderkamer. De Genderkamer wierf twee psychologen aan om in de culturele en audiovisuele sector mee naar antwoorden te zoeken op de vragen die waren ontstaan naar aanleiding van #metoo en om vooral ook mee te bouwen aan meer gelijkheid. Dit rapport knoopt aan bij het Jaarverslag van de Vlaamse ombudsdienst van 2019 en bevat een uitgebreid verslag van de werking van het eerste jaar. Het bevat vaststellingen en enkele aanbevelingen.

Download Jaarverslag 2019: 1 jaar bijzondere #metoo-opdracht
PDF - 378.47KB

Jaarverslag 2020

“Genderkamer: 5 jaar wind in de zeilen” geeft verslag van de werking van de genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst sedert de start van deze kamer in het najaar van 2015. 

Download Genderkamer: vijf jaar wind in de zeilen
PDF - 1.37MB

Jaarverslag 2021

Dankzij kennisdeling met mediapartners in het veld, waaronder mediarte en betrokkenheid van Sensoa, lag in 2021 extra nadruk op bespreekbaarheid van de thematiek van grensoverschrijdend gedrag, en verspreiding van goede en beste praktijken, onder meer via webinars.

Download het Jaarverslag van De Genderkamer 2021
PDF - 2.05MB

Podcast Ontgrendeld

Ontgrendeld is een driedelige podcastreeks van De Genderkamer. Elke aflevering behandelt een (gefictionaliseerd) verhaal dat op één of andere manier bij De Genderkamer terechtkwam.

Beluister de podcast op Spotify

Werking De Genderkamer opgenomen in VMRI en Meldpunt voor Grensoverschrijdend gedrag

De Genderkamer hield in maart 2023 op te bestaan. Haar basisopdracht ging over naar het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) dat op 15 maart 2023 met een transitieploeg van start ging en in het najaar in vaste setting een doorstart maakte. Het VMRI heeft meer bepaald de decretale opdracht om discriminatieklachten binnen Vlaamse bevoegdheden individueel te behandelen. Lees meer over de werking van het VMRI op hun website

Het cultuur- en mediaproject van de Genderkamer ging breder dan de decretale opdracht van het VMRI. Ook klachten rond grensoverschrijdend gedrag waarbij geen discriminatie speelt (denk aan pesten, intimidatie, machtsmisbruik, toxisch leiderschap) werden opgevangen. Dit aanbod wordt opgevangen in het nieuwe Meldpunt voor Grensoverschrijdend gedrag. Slachtoffers, getuigen en verwanten kunnen vanaf heden bij het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag terecht wanneer zij geconfronteerd werden met grensoverschrijdend gedrag, meer bepaald geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag in een van de Vlaamse sectoren. Op onze website is alle informatie te vinden over dit Meldpunt. 

Subsidie

Ook interessant voor jou