Het ABC van de functies in de filmsector

ABC

De opnameploeg bestaat uit de leidinggevende productiewerknemers en de werknemers, plus het lager technisch en werkliedenpersoneel.

De naam en de hoedanigheid van de werknemer die heeft meegewerkt aan de productie van de film moeten, indien de partijen het zo zijn overeengekomen, worden vermeld in de aftiteling van de film.

Het leidinggevende personeel van de productie:

 • De realisator;
 • De filmproductieleider;
 • De directeur van de fotograf ;
 • De chef-geluidstechnicus;
 • De architect-decorateur of chefdecorateur;
 • De chef-monteur
 • De geluidsmixer.

De taken welke aan de uitoefening van deze functies zijn verbonden worden vastgelegd in een productieplan.

Op verzoek van de producent wordt dit plan getekend door de leidinggevende productiemedewerker in hun respectieve sector. Ze zijn verantwoordelijk tegenover de producent.

De functies van diegenen die als productiemedewerkers beschouwd worden, zijn beschreven in deze sectie.  Deze lijst en definities zijn enuntiatief en niet limitatief.

De realisatieploeg

 • De realisator ;
 • De eerste regieassistent ;
 • De tweede regieassistent ;
 • De script.

De productieploeg

 • De filmproductieleider ;
 • De productiebeheerder ;
 • De algemene opnameleider ;
 • De assistent-opnameleider ;
 • De buitenopnameleider ;
 • De productiesecretaris of —assistent.

Filmploeg

 • De directeur van de fotografie ;
 • De cameraman ;
 • De eerste assistent-cameraman (focuspuller) ;
 • De tweede assistent-cameraman ;
 • De setfotograaf.

Lager technisch personeel

 • De chef-elektricien ;
 • De chef-machinist.

Werkliedenpersoneel

 • De elektricien ;
 • De machinist.

De Geluidsploeg

 • De chef-geluidstechnicus ;
 • De assistent-geluidstechnicus of "perchman" ;
 • De geluidsmixer

De decor-studioploeg

 • De architect-decorateur ;
 • De chef-decorateur;
 • De assistent-decorateur ;
 • De binnenhuisarchitect;
 • De rekwisiteur ;
 • De chef-costumier ;
 • De assistent-costumier ;
 • De kleder ;
 • De chef-grimeur ;
 • De assistent-grimeur ;
 • De pruikenmaker-kapper.

De montage-ploeg

 • De chef-monteur;
 • De montage-assistent.
Download CAO Functiebeschrijvingen
PDF - 2.32MB

Ook interessant voor jou