mediarte start competentieprognose dankzij steun van ESF Vlaanderen

JB
ESF

In het kader van het ESF Vlaanderen project "Scope 2020", geeft het departement Welzijn & Sociale Economie (WSE) het vertrouwen aan mediarte om een competentieprognose op te starten voor de audiovisuele, film & digitale sector. Dit project zal opgestart worden in 2021 en zal 2 jaar duren.  In 2021 zal het eigenlijke onderzoek plaats vinden wat zal leiden tot een actieplan voor de sector. In 2022 zal mediarte een communicatie & ondersteuningscampagne opstarten om dit actieplan voor te stellen aan de sector. 

In deze competentieprognose wordt onderzocht welke competenties er belangrijk zullen zijn in de toekomst voor de sector. Dit zal gebeuren aan de hand van 3 thema's aangereikt door het departement WSE:

  1. Digitale transformatie
  2. Duurzaamheid
  3. Relance na Covid-19

Daarnaast wordt het opleidingsaanbod voor de sector in kaart gebracht en in welke mate deze toekomstige competenties reeds aanbod komen in het hoger onderwijs. 

Dit onderzoek zal voornamelijk gebeuren op basis van feedback en participatie vanuit de sector zelf. In het voorjaar zal er een enquête uitgestuurd worden en worden er workshops georganiseerd. Hierna zullen bedrijfsbezoeken en/of interviews plaats vinden. 

Stuurgroep

Gedurende het hele proces zal mediarte geassisteerd worden door een stuurgroep bestaande uit:

  • de werkgeversfederaties (VOFTP, FEBELAV, VOTF, FEWEB)
  • de vakbonden
  • de onderwijsinstellingen
  • departement WSE, CJM en Omgeving
  • AHOVOKS
  • VDAB

Een terugkoppeling met VLAIO is ook gepland.

Actieplan

Het actieplan dat uit dit onderzoek zal voortvloeien zal enerzijds op sectorniveau bekijken hoe deze belangrijke competenties kunnen ontwikkelt en ondersteund worden. Anderzijds zal het ook een stappenplan bevatten waarmee elke onderneming en individu aan de slag kan gaan om zichzelf verder te ontwikkelen. 

Oproep

Wil je rechtstreeks op de hoogte gehouden worden van deze vorderingen of wil je actief deelnemen aan de workshops of de interviews? Laat het ons dan zeker weten. Ook indien je verdere vragen hebt of belangrijke opmerkingen horen we het graag. Verdere communicate over de enquête en de workshops volgen in februari. 

De enquete invullen

Welke trends en evoluties gaan er belangrijk zijn voor de audiovisuele en digitale sector? Mediarte hoort graag jouw mening voor haar onderzoek naar belangrijke competenties in de nabije toekomst.


Ook interessant voor jou