Stereotiepe beeldvorming

Of het nu ouderen, nieuwe Vlamingen of mensen met een beperking zijn, minderheden worden vaak onvoldoende vertegenwoordigd in de media.