VOTF

De vzw VOTF is een door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkende beroepsvereniging, opgericht op 10 februari 1999 (BS 30 december 1999). Ze groepeert bedrijven die werkzaam zijn binnen het facilitaire luik van de audiovisuele media (radio, televisie, internet).
VOTF zetelt in het Paritair Comité 227 als representatief lid en is actief betrokken bij het bestuur van mediarte.

VOTF ondertekende in 2013 het Sociaal Charter van de audiovisuele sector. 

VOTF is als sectororganisatie aangesloten bij Unizo.

votf

Contact

p/a Option Media
Industriezone Noord
Zandvoortstraat C8
2800 Mechelen

info@votf.be


Cela pourrait vous intéresser