Jobcrafting

Aan afwisseling en flexibiliteit ontbreekt het in de media zelden. In dit dossier gaan we dieper in op de wijzen hoe je je eigen job zelf vorm kan geven en hierdoor meer gemotiveerd kan raken.