Werking


De Mediacademie is dé plaats waarbinnen de brede audiovisuele sector een talentmanagementbeleid uitwerkt.
 

The making of you

In een hoogtechnologische en snel evoluerende sector waarin creativiteit en mensgerichtheid belangrijke schakels zijn, ontwikkelt de Mediacademie een specifiek begeleidings- en opleidingsaanbod. De Mediacademie staat ter beschikking van alle organisaties en individuen die actief zijn of een loopbaan ambiëren in de sector.Begeleiding en ondersteuning

De Mediacademie

 • begeleidt elke organisatie die een talentmanagementbeleid wil uitbouwen en elk individu dat wil bijleren: persoonlijke begeleiding, doorverwijsfunctie, opstellen opleidingsplannen, …
 • biedt een op maat gemaakt opleidingsaanbod aan: meerdaagse competentietrajecten en een ad hoc aanbod dat inspeelt op reële behoeften
 • biedt opleidingspremies aan
 • zorgt voor kruisbestuiving tussen bedrijven met het opzetten van verschillende overleg- en leerplatformen: 'lunch & learn'-sessies, webinars, online discussieplatform, dagevents, …
 • zet een dialoog en samenwerkingen op met en tussen de verschillende betrokken spelers: werkgevers, belangenverenigingen, opleidingsverstrekkers, …

 
Kennis verzamelen en ontsluiten

De Mediacademie

 • verzamelt alle relevante informatie rond opleidingen en talentmanagement: opleidingsdatabase, best practices, video-getuigenissen, tips & tricks, premies
 • analyseert permanent de behoeften van de audiovisuele sector

 
De Mediacademie is gebouwd op vier pijlers:

 • regisseur van een sectoraal talentmanagementbeleid
 • moderator van het overleg over talentmanagement
 • facilitator & organisator van een opleidingsaanbod
 • monitor van alles wat met opleiding te maken heeft in de audiovisuele sector

Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëeren zal mediarte.be zich in het kader van de Mediacademie laten bijstaan door een adviesraad

Ter voorbereiding van de uitbouw van een Mediacademie werd in opdracht van mediarte.be en met de steun van het Kabinet Media, de Administratie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de VRT, voerde het onderzoekscentrum iMinds-SMIT van de Vrije Universiteit Brussel een behoeften- en prioriteitenanalyse uit naar talentmanagement in de Vlaamse audiovisuele sector.