Mediastages

Het project 'Mediastages' is bedoeld voor -26-jarigen die ervaring willen opdoen op de werkvloer.


mediarte.be wil hiermee een brug slaan tussen de uitstroom uit het hoger onderwijs en de professionele audiovisuele sector. 

 • De stages verlopen binnen een wettelijk kader.
 • Professionele stage (maximum van drie maanden)
 • mediarte.be staat in voor de begeleiding van de stagiair en waakt over de inhoud en kwaliteit van de stage
 • mediarte.be maakt de koppeling tussen de persoonlijke doelstellingen van de stagiair en het aanbod van de stagegever

 Hoe werkt het?

 • Je bent op zoek naar een stage in een specifiek domein van de audiovisuele sector?
 • Meld je aan via het inschrijvingsformulier, duid je voorkeuren aan, laad je CV op en schrijf een beknopte motivatie waarom je net op zoek bent naar die bepaalde stage
 • Op basis van de persoonlijke doelstellingen & motivatie van de stagiair en het aanbod van de stagegever wordt er door mediarte.be een koppeling gemaakt
 • mediarte.be neemt de rol op zich als stagepromoter en staat eveneens in voor de begeleiding van de werkzoekende jongere, waarbij er permanent over de inhoud en kwaliteit van de stage gewaakt wordt
 • De stagegever heeft steeds de finale beslissing over het al dan niet plaatsen van een stagiair
 • mediarte.be heeft de autoriteit om een stage op elk moment te stoppen
 • Na beëindiging van de stage bezorgt mediarte.be aan de stagiair een stagerapport en informatie over werken in de audiovisuele sector zodat deze met voldoende kennis aan de slag kan als volwaardige beroepskracht

Voorwaarden voor de stagiair 

 Voorwaarden voor de onderneming 

 • De stagiair kan in geen enkel geval een werknemer vervangen
 • Een stageverloop-document dat wordt afgesloten tussen de stagiair, de stagegever en mediarte.be omvat een lijst van competenties die tijdens de stage moeten nagestreefd worden, dit document wordt ondertekend door alle partijen, in geval van het niet naleven van de stageovereenkomst of het stageverloop-document heeft mediarte.be het recht om de stage op elk moment te beëindigen, de communicatie tussen de drie partijen wordt permanent onderhouden om een vlot stageverloop te kunnen garanderen
 • Een stagementor wordt aangesteld om de stagiair zo goed mogelijk te omkaderen gedurende de stageperiode.
 • Een stage duurt minstens 4 weken, max 3 maanden. Het gaat dus om een langere stageperiode waarbij het didactisch kader, voor beide partijen,  ten volle kan ontwikkeld worden.


Hoe stel ik me kandidaat?

Ben je stagiair? inschrijvingsformulier stagiair

Ben je werkgever? inschrijvingsformulier werkgever


 Bezoldiging en vergoeding

 • Tijdens de professionele stage wordt de stagiair niet bezoldigd voor de geleverde prestaties
 • De vergoeding voor woon- en werkverkeer en andere kosten gemaakt in uitvoering van de stage worden vergoed door de onderneming zoals gebruikelijk is in de onderneming waar de stage plaatsvindt 


Verzekering

 • Werkgevers dienen verplicht een verzekering Burgelijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen te bezitten waaronder de stagiair wordt ingeschreven

Details


Meer vragen en info nodig?

M: info@mediarte.be
T: +32 2 428 17 11