Meer weten over

Levenslang leren

In een snel veranderende samenleving en al helemaal in de audiovisuele sector die een razendsnelle technologische ontwikkeling kent, is levenslang leren onontbeerlijk voor de inzetbaarheid van medewerkers. Vele studies onderschrijven dan ook dat levenslang leren loont. Daarbij moet er een onderscheid worden gemaakt op verschillende niveau’s:

  • Organisatieniveau

Binnen een bedrijf spelen training en opleiding vooral in op attitudes en de motivatie van medewerkers. Bovendien vindt er een positieve impact plaats op de productiviteit, de competitiviteit en de kwaliteit. Bedrijfsopleidingen moeten doorgaans onmiddellijke tekorten in kennis en kwalificaties wegwerken.

  • Maatschappelijk niveau

Door spillover-effecten hebben opleiding en training niet enkel een impact op het individu maar daardoor ook op de maatschappij. Bovendien stralen deze effecten ook af op anderen. Enkele van die effecten zijn een gunstige invloed op de gezondheid, levensverwachting en het milieu, de daling van criminaliteit en de verdeling van welvaart.

  • Individueel niveau

Opleiding en training kennen een positief effect op loon en tewerkstellingskansen, al moet ook rekening worden gehouden met het gegeven dat individuen die open staan om te blijven leren hoogstwaarschijnlijk van nature al meer gemotiveerd zijn dan personen die hier niet in geïnteresseerd zijn.

Belangrijke voordelen van levenslang leren:

  • Van werken aan je ontwikkeling word je meer competent
  • Door het leren van nieuwe zaken stijgt je motivatie
  • Door levenslang leren stel je je flexibeler op
  • Levenslang leren verhoogt je kansen
  • Levenslang leren zorgt voor meer jobtevredenheid

Bron: vlaanderen.be (Vlaamse Overheid)

Opleiding volgen? Bekijk ons aanbod hier

 

                         ageingworkforce.jepeg.png