Skip to main content

Veiligheid: Té lange draaidagen? Het gevaar is reëel.

Het is algemeen bekend, het maximum aantal draaiuren wordt zelden gerespecteerd, met als gevolg dat de werkdagen veel langer uitvallen dan voorzien. Ze volgen elkaar soms op, met daar als extraatje nog wat nachtelijk filmen bovenop. Voor de crew leidt dit tot een aanzienlijke vermoeidheid en tot gevaarlijke situaties op de set, maar evenzeer op de weg huiswaarts indien geen accommodatie werd voorzien.

Zoals blijkt uit deze stichtelijke getuigenis van overlevenden, kan de vermoeidheid van de chauffeur levens breken. Denk hieraan bij het plannen van je volgende productie!

Goed om weten:

Er zijn regels betreffende de werkuren on-set.

  • De wekelijkse arbeidstijd is 38 uur, verspreid over 5 of 6 dagen per week.

  • Dagelijkse en wekelijkse werklimieten mogen maximaal 3 uur per dag en 15 uur per week worden overschreden. De totale werkprestatie mag de 53 uur per week echter niet overschrijden.
  • Deze uren zijn geen overuren en worden betaald op basis van het overeengekomen salaris, mits de gemiddelde arbeidstijd, berekend over een periode van één jaar of gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst, niet hoger is dan 38 uren per week.
  • Bovendien, tijdens een productie waarin nachtarbeid is toegestaan, moet een onderbreking van 11 uur tussen twee werkprestaties worden gerespecteerd voor de meeste van de leden van het team.

Wil je meer weten over de arbeidsvoorwaarden in de filmsector?

Wil je meer weten over de arbeidsvoorwaarden in de audiovisuele sector?


Ook interessant voor jou