Opleiding vertrouwenspersoon - najaar 2023

Schrijf je nu in
Opleiding vertrouwenspersoon - najaar 2023
Opleiding vertrouwenspersoon - najaar 2023

Wat is een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon werkt mee aan het voorkomen en aanpakken van psychosociale risico’s op het werk, zoals het risico op stress of burn-out, conflicten, pesterijen, geweld en ook ongewenst seksueel gedrag. Een vertrouwenspersoon biedt niet alleen een luisterend oor, maar geeft ook onderbouwd advies na een vertrouwelijk gesprek. Indien gewenst kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen in conflictsituaties of bekijken welke acties er ondernomen kunnen worden. Ook al ligt de uiteindelijke keuze altijd bij de werknemer.

Info over de opleiding 

In het najaar van 2023 organiseert mediarte in samenwerking met IDEWE een hybride opleiding tot vertrouwenspersoon. De opleiding bestaat uit drie contactdagen waarbij er vaardigheden ingeoefend worden en e-learning via een online platform. Tussen de contactdagen door is tijd voorzien voor zelfstudie waarbij de deelnemer de online modules volgt. Tijdens de opleiding raakt de deelnemer vertrouwd met de wetten en procedures rond psychosociaal welzijn op het werk en leert de vertrouwenspersoon in spe om de regels concreet toe te passen in de praktijk aan de hand van het wettelijke stappenplan, de klachtenprocedure en modeldocumenten. Na het beëindigen van deze opleiding, ontvangen de deelnemers een getuigschrift.

Over IDEWE

IDEWE is de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in België. Met medisch toezicht en risicobeheersing bouwt IDEWE mee aan een veilige en gezonde werkomgeving. IDEWE verzorgde reeds enkele opleidingstrajecten tot vertrouwenspersoon bij het sociaal fonds voor de podiumkunsten.

Praktisch 

Opleidingsdagen:

  • 04/10/2023: kick-off van 10u-12u via MS Teams
  • 26/10/2023: 9u-17u bij mediarte
  • 16/11/2023: 9u-17u bij mediarte
  • 07/12/2023: 9u-17u bij mediarte

Prijs

De kostprijs van de opleiding bedraagt 850 euro (vrij van btw). Deze prijs is inclusief toegang tot het online leerplatform tot 6 maanden na deelname. Drank en lunch (bij een volledige dagopleiding) worden gratis aangeboden.

Korting

Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Meer info over de kmo-portefeuille hier.

Individuen die willen deelnemen aan deze opleiding, maar niet verbonden zijn aan een onderneming en bijgevolg geen beroep kunnen doen op een korting via de KMO portefeuille, krijgen een korting van 40%. 

Aan toewijzing van deze korting zijn volgende criteria verbonden:

  • Ervaring in 1 of meerdere gebieden (AV, digitaal, journalistiek)
  • Minimaal 4  jaar ervaring in de sector 

Inschrijven

Schrijf je nu in