Skip to main content

Freelancers en autonomie

A perfect match?

Ook in de media wordt de groep freelancers steeds groter. Behalve meer werkonzekerheid die voor de nodige stress kan zorgen, brengt een zelfstandig statuut of werken via losse opdrachten echter ook meer vrijheid met zich mee. En nu werkgevers en opdrachtgevers steeds meer oog beginnen te hebben voor zelfsturing en autonomie, geven freelancers vaak het goede voorbeeld voor het vernieuwen van de arbeidsrelaties.

Niet een vast contract maar wel meer werkplezier, betrokkenheid, productiviteit en vernieuwing van onderaf vormen het doel voor veel freelancers. De groeiende groep zelfstandigen en tijdelijke werkkrachten komt daarmee niet enkel tegemoet aan de behoefte van werkgevers naar meer flexibiliteit, maar ook aan die van henzelf naar meer vrijheid en autonomie.

Freelancers zorgen dus voor verfrissende flexibiliteit en soms ook voor meer motivatie op de werkvloer. Keerzijde is het verlies aan continuïteit, kennis en ervaring wanneer sleutelposities enkel door tijdelijke krachten worden ingevuld. Voor de freelancer zelf zijn loopbaanontwikkeling, pensioen en arbeidsongeschiktheid dan weer zaken die niet evident zijn.

Freelancers zorgen dus voor verfrissende flexibiliteit en soms ook voor meer motivatie op de werkvloer.

De optimale mix

Hoewel mediabedrijven hier niet altijd even bewust mee omgaan, zouden ze daarom in de toekomst vooral op zoek moeten gaan naar een optimale mix tussen vaste medewerkers en freelancers. Dat vraagt enig maatwerk en nog te vaak is er geen beleid voor het inhuren, motiveren, betrekken en binden van losse medewerkers. Wanneer de nood aan goede krachten hoog is, worden freelancers dan als experts binnen gehaald, maar in tijden van recessie worden ze net zo makkelijk en zonder pardon aan de kant geschoven. Het verbreden van sociaal beleid ten opzichte van vaste freelancers en het geven en vragen van feedback aan deze freelancers, kunnen bijdragen aan een grotere professionaliteit.

Zelfsturing

Naast de freelancers zelf, hebben ook steeds meer organisaties aandacht voor zelfsturing, autonomie en regelmogelijkheden van medewerkers. Een vast dienstverband en een gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer staan dus steeds minder centraal. Nieuwere arbeidsrelaties zijn meer volwassen, gelijkwaardiger en ook worden het relaties waarin afspraken over de werkresultaten belangrijker zijn dan hiërarchische verhoudingen.

Voordelen als vaste medewerker zijn het vertrouwen dat in een langere werkrelatie kan ontstaan, sociaal contact en het geven van betekenis aan wat je professioneel doet. Echter heeft iedere werknemer ook nood aan prikkeling om te leren én om nieuwe zekerheden te zoeken om die vervolgens weer te kunnen veranderen. De noodzaak van de freelancer om voortdurend alert te blijven op kwaliteit, kennis- en netwerkontwikkeling houden hem of haar juist alert en zorgen op die manier voor de nodige creativiteit om zelfstandig taken uit te voeren en hiervan te leren.

De kunst is dan ook om als vaste medewerker deze positieve aspecten van het freelancebestaan te kunnen integreren. Door bijvoorbeeld nieuwe werkervaringen op te doen en in beweging te blijven, krijgen medewerkers meer vertrouwen in zichzelf en hun professionele kunnen. En dit zelfvertrouwen is van groot belang als het gaat om meer zelfsturing en verantwoordelijkheid.

Bron: innovatiefinwerk.nl


Ook interessant voor jou