Werkbaarheidscheque: wat en voor wie?

Werkbaar werk!

Vanaf 7 mei 2019 kunnen werkgevers een werkbaarheidscheque aankopen bij de Vlaamse overheid. Deze cheque stimuleert ondernemingen om de werkbaarheid  te scannen en te meten. Op basis van de scan kan een actieplan op maat uitgewerkt worden. De Vlaamse Regering en sociale partners willen zo een versnelling hoger schakelen voor werkbaar werk.

Werkbaar werk is werk dat motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress oplevert en een evenwichtige werk-privé balans mogelijk maakt. Het hebben van een werkbare job is belangrijk voor het werkplezier en de motivatie, maar ook om ervoor te zorgen dat we met z’n allen langer aan de slag kunnen. Met hun akkoord van eind  2018  willen de Vlaamse Regering en Vlaamse sociale partners een versnelling hoger schakelen rond werkbaar werk. Dat is nodig: de laatste werkbaarheidsmeting van de SERV in 2016 gaf een daling van de werkbaarheid in Vlaanderen aan tegenover de vorige jaren. Het actieplan moet sensibiliseren, enthousiasmeren en inspireren om met concrete maatregelen aan de slag te gaan zodat een echt werkbaarwerkbeleid tastbaar wordt voor iedereen. Inzetten op werkbaar werk is namelijk een win voor zowel werkgevers als werknemers. Werkenden blijven langer en met meer goesting aan de slag. Organisaties kunnen rekenen op meer gedreven, competente en productieve medewerkers.

Nieuw is de werkbaarheidscheque. Die kan vanaf 7 mei 2019 online aangevraagd worden. De werkbaarheidscheque is er voor alle ondernemingen uit de profitsector: zowel voor eenmanszaken, kleine en middelgrote bedrijven als grote organisaties.

De subsidie bedraagt maximum 10.000 euro per onderneming. Met de werkbaarheidscheque kan je de werkbaarheid binnen jouw onderneming in kaart brengen, je laten begeleiden bij het uitvoeren van een scan en het opstellen van een werkbaarheidsplan op maat van de onderneming. Voor kmo’s die hun kmo-portefeuilleplafond bereikt hebben, is er bovendien maximaal 5000 euro extra aan te vragen voor acties rond werkbaar werk.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Werkbaar werk in een aangename werksfeer is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. We willen op individueel bedrijfsniveau werkbaar werk in kaart te brengen, eventuele knelpunten aan de oppervlakte brengen én gerichte acties op maat van de onderneming voorstellen. Dat kunnen soms kleine, praktische maatregelen en tips zijn die de werkomstandigheden vaak duurzaam kunnen verbeteren en mensen met goesting naar hun werk doen gaan. Dat is positief voor de werknemers én de werkgevers.”

Danny Van Assche, ondervoorzitter SERV en gedelegeerd bestuurder Unizo:“Gezien de tegenvallende werkbaarheidscijfers willen sociale partners niet bij de pakken blijven zitten. Samen met de Vlaamse Regering lanceren we de werktest die mensen doet reflecteren over werkbaar werk. Met handige tips & tricks zetten we hen op het spoor om de werksituatie te verbeteren. Speerpunt van de campagne zijn de werkbaarheidscheques en de verhoging van de kmo-portefeuille. Zo willen we werknemers, werkgevers, zelfstandige ondernemers, bedrijven en sectoren versterken om een versnelling hoger te schakelen voor werkbaar werk.”

Gert Truyens, gewestelijk secretaris ACLVB: “ Er gebeurt al heel wat voor werkbaar werk. Maar het kan nog beter. Met de nieuwe werkbaarheidscheques krijgen bedrijven en organisaties een financieel steuntje in de rug. Ze kunnen hiermee de werkbaarheid scannen en een actieplan opzetten dat gedragen is door de werkgever én de werknemers. Zo zorgen we er samen voor dat mensen langer gezond en met goesting aan de slag blijven.”

Praktisch:

Jouw onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en dit tot het maximum is bereikt of tot het budget van de werkbaarheidscheques uitgeput is.

  • Steunpercentage: 60%
  • Private cofinanciering: 40%
  • Steunplafond: 10.000 EUR per onderneming

Vraag hier je werkbaarheidscheque aan

logo

Ook interessant voor jou