Skip to main content

Diversiteitsmonitor VRT

In 2015 waren 38% van de mensen die in beeld kwamen op een van de televisienetten van de VRT vrouwen en 8,6% nieuwe Vlamingen. Een verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar want in 2014 waren dit er respectievelijk 35,3% en 7,6%.

Stijgende lijn

Zoals ieder jaar liet de VRT diversiteit op haar televisiezenders meten met behulp van de Diversiteitsmonitor waarbij de streefcijfers ruimschoots werden gehaald. Volgens die cijfers moet 33% van alle mensen die in beeld worden gebracht bestaan uit vrouwen en minstens 5% uit nieuwe Vlamingen.

De voorbije jaren leidden de inspanningen van de VRT tot een hogere vertegenwoordiging van nieuwe Vlamingen en vrouwen op televisie. De cijfers gaan dan ook in stijgende lijn en tegen 2020 is het de bedoeling om 40% vrouwen en 7,5% nieuwe Vlamingen aan bod te laten komen op de VRT-zenders.

Diversiteitsmonitor 2015

Stereotiepe beeldvorming

Naast kwantiteit wil de VRT echter ook inzetten op de kwaliteit van de beeldvorming. "Het gaat niet alleen over het aantal vrouwen of nieuwe Vlamingen. Het gaat ook over de manier waarop ze worden opgevoerd en in welke context", zegt diversiteitscoördinator Geertje De Ceuleneer. "Nu merken we dat vrouwen nog meer dan mannen aan het woord komen wanneer het gaat over bijvoorbeeld onderwijs of sociale zaken. Nieuwe Vlamingen zien we dan weer vooral als het gaat over migratie of de vluchtelingenproblematiek. Dat is nog te stereotiep en daar willen we de komende jaren onze medewerkers over sensibiliseren."

Diversiteit VRT

Maar niet enkel de medewerkers van de VRT zelf worden gesensibiliseerd wat betreft stereotiepe beeldvorming, ook de productiehuizen die programma’s aanleveren in opdracht van de VRT worden geïnformeerd door de openbare omroep. "Wanneer de netmanagers en hun aanbodverantwoordelijken programma's bestellen, zijn er ook vereisten op het vlak van diversiteit. In de briefings en de evaluatie komt diversiteit nu mee voor, aangezien de producenten ook verantwoordelijk zijn voor het zoeken van schermgezichten, geportretteerden en geïnterviewden bijvoorbeeld. Allemaal elementen waaraan diversiteit wordt afgemeten in de jaarlijkse monitor. Een belangrijk deel moet worden gerealiseerd in de non-fictie programma's. Op die manier kan de VRT relevant worden voor iedereen."

Werk aan de winkel

Hoewel de overheid geen concrete cijfers oplegt wat betreft het in beeld brengen van mensen met een handicap, wil de openbare omroep ook op dat vlak representatief zijn. Toch daalde de aanwezigheid op het scherm van mensen met een handicap in 2015 ten opzicht van het jaar daarvoor van 1,1% naar 0,9%. Niettemin leeft 10 tot 15% van de Vlamingen met een beperking.

"Dat moet beter kunnen", zegt VRT-diversiteitscoördinator Geertje De Ceuleneer daarover. "We blijven aandachtig voor het thema en blijven onze programmamakers adviseren. Daarnaast laten we in 2016 een kwalitatief onderzoek uitvoeren om de manier waarop we personen met een handicap in beeld brengen te verbeteren. Net zoals bij vrouwen en nieuwe Vlamingen willen we personen met een handicap niet enkel tonen als het gaat over het thema handicap, maar ook als mensen met een beroep, een gezin en een eigen persoonlijkheid. Mensen zijn zoveel meer dan dat ene kenmerk."

Bron: vrt.be


Ook interessant voor jou