De Genderkamer in dialoog

Genderkamer

In oktober is het een jaar geleden dat de #MeToo-beweging ook in Vlaanderen losbarstte.

De turbulentie veroorzaakt door #metoo in Hollywood leidde tot deining met golfslag in Vlaanderen én een grootschalig onderzoek (in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media), met behoorlijk alarmerende cijfers: 1 op 2 vrouwen en 1 op 5 mannen in de cultuur- en media-sector hebben het voorbije jaar met ongewenst grensoverschrijdend gedrag te maken gekregen. Soms ging het om het moeten aanhoren van seksueel getinte grappen, soms ging het om (af)gedwongen seksueel contact.
Het onderzoek gaf een genuanceerd beeld van enkele risicofactoren, de moeizame doorstroom naar meldkanalen, en het gebrek aan vertrouwen in behandeling van klachten door de werkgevers. Het onderzoek vormde het lanceringsplatform van een reeks maatregelen zoals sensibilisering en preventie, procedures van klachtmelding, en sanctionering.

De Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst kreeg de opdracht om de genderombudswerking uit te breiden met een specifieke opdracht in de sector. Ze maakt momenteel een voorlopige balans op.

Op dinsdagnamiddag 5 november 2019 wil de Genderkamer mee de trekker zijn van de dialoog tussen betrokkenen en actoren over wat grensoverschrijdend gedrag vandaag is, welke grenzen mensen kunnen/mogen trekken en welke beschermingsinstrumenten we voor een cultuuromslag moeten (kunnen) inbouwen.

Programma

  • 13.30 uur: Openingswoord
  • 13.50 uur: Nina Callens en Viktor Van der Veken, Genderkamer - Stand van zaken #MeToo in Vlaanderen en opzet ombudsfunctie
  • 14.30 uur: Michael De Cock, KVS – artistiek perspectief
  • 14.50 uur: Annick Schramme, Universiteit Antwerpen - good governance
  • 15.15 uur: Korte pauze
  • 15.45 uur: Sabine Hélène Bombeke, mediarte – voorstelling en kaderen resultaten van de mediasensor enquête
  • 16.00: In dialoog met onder andere:

Christa Criel, Sociaal Fonds voor Podiumkunsten – traject vertrouwenspersonen
Stefaan De Ruyck, Hoofd School of Arts, Koninklijk Conservatorium Antwerpen – diversiteitsmaatregelen en onderwijs
Jessy Siongers, Universiteit Gent – vervolg onderzoek grensoverschrijdend gedrag in de audiovisuele en culturele sector
Ilse Ghekière, Engagement Arts - peer support en publieke stemmen
Klaartje Oerlemans, GRIP

  • 17.00 uur: Netwerkdrink

Locatie: KVS-bol, Lakensestraat 146, 1000 Brussel


Ook interessant voor jou