Bevraging Actieplan Grensoverschrijdend Gedrag in de Culturele en Audiovisuele Sector 2018-2021

enquête

De Vlaamse Overheid wil het beleidsinstrumentarium voor de preventie van en het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector evalueren en wees deze opdracht toe aan de Universiteit Antwerpen.

Met deze vragenlijst willen we het bestaande instrumentarium voor de preventie van en het omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag evalueren. Op basis van de antwoorden zullen we concrete aanbevelingen formuleren over welke acties best worden verdergezet, welke beter onderbroken worden en of er nieuwe acties ontwikkeld moeten worden om de doelstellingen van het Actieplan te bereiken. De vragenlijst neemt 15 tot 25 minuten in beslag.

In deze vragenlijst hebben we het slechts over 1 vorm van grensoverschrijdend gedrag, namelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan zowel communicatief als fysiek zijn en kan zowel online als in het 'echte' leven plaatsvinden. De vragenlijst peilt niet naar uw persoonlijke ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, maar wel naar uw ervaringen met verschillende hulporganisaties en preventie- en reactie-instrumenten. Ook willen we weten wat voor u drempels zijn om een officiële melding te doen en om aan te kloppen bij professionele hulporganisaties.

De evaluatie gebeurt in opdracht van het departement, Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid en wordt uitgevoerd door het Competence Center Cultuurmanagement & Cultuurbeleid van de Universiteit Antwerpen onder leiding van prof. Dr. Annick Schramme. Vragen en opmerkingen over de vragenlijst of het onderzoek kan u richten tot astrid.soetewey@uantwerpen.be.

Jouw stem belangrijk!

Deel je mening in deze vragenlijst en formuleer aanbevelingen voor een sterk(er) beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag in jouw sector.

Neem deel aan de enquête.


Ook interessant voor jou