Voorbereiding

Voorbereiding

Geef goed aan wat je stagiair komt leren

Weten wat jouw stagiair precies komt leren is in het belang van de aanbieder en van de stagiair. Bij helder vooropgestelde doelen kan je (bij)sturen, niet alleen met betrekking tot de activiteiten, maar ook als (tijdelijke) collega’s. Bespreek daarom vooraf met de stagiair wat er tijdens de stage aangeleerd wordt. Dit is meestal een combinatie van de activiteiten die de functie inhoudt, de persoonlijke leerdoelen van de stagiair én wat je als stageplaats wilt meegeven.

Bespreek wederzijdse verwachtingen 

  1. Bespreek welke taken/activiteiten je voor ogen hebt
  2. Bespreek welk niveau je verwacht
  3. Bespreek wat je verwacht met betrekking tot praktische zaken; zoals aanwezigheid, kleding, werkhouding, enz.
  4. Bespreek welke ondersteunende zaken je regelt; zoals een transportvergoeding, gebruik van een laptop, en het lijkt heel simpel maar is niet vanzelfsprekend: een plek om te werken
  5. Bespreek welke begeleiding je zult bieden. Wees je er hierbij van bewust dat studenten/werkzoekenden stage lopen om nuttige ervaring op te doen. De kansen hiervoor zijn tijdens een studie gering en het is aan jou om hen toegevoegde waarde te bieden. 

Welk werk kan je uitbesteden aan een stagiair?

  • Stagiairs zijn heel divers, komen uit allerlei opleidingen en werkgebieden. Engageer vooral de juiste student of werkzoekende en zoek dus naar de goede match op vlak van studies, interesses, eventueel hobby's en (werk)ervaring.  Voorbeelden: Wil je iemand een stage aanbieden mbt het ondersteunen van het productie-departement? Focus dan op mondige kandidaat stagiairs, die georganiseerd met een agenda om kunnen. Zoek je iemand om je online content te ontwikkelen (concept + uitwerking)? Kijk dan uit naar stagiairs met aanleg voor communicatie; veelal studenten Marketing en/of Communicatie en Digitale Communicatie. 

Zorgvuldige selectie en realistische verwachtingen zijn het allerbelangrijkste

Stages voorbereiding

Alles geregeld voor je stagiair?

Zowel je stagiair als jijzelf zijn gebaat met een goede introductie, een uitgebreide kennismaking: de stagiair wordt goed op weg geholpen, en als stagementor kan je er van op aan dat de stagiair zich snel professioneel integreert.

Download 'Checklist: Voorbereiding van de stageplek'
PDF - 149.93KB

Startersgids

Met deze gids heb je de ideale tool in handen waarin de basis-informatie staat over de AV-sector die je kan overhandigen aan de stagiair om een succesvolle start te nemen!

De ideale tool om je stagiair een perfect onthaal aan te bieden


Ook interessant voor jou