Matching

Matching

Het juiste profiel selecteren

Hoe kan je als werkgever/mentor op het welslagen van de stage-opdracht al enigszins anticiperen?

  1. Een goede maatstaf om de motivatie van de kandidaat stagiair te meten is de vraag: "Hoe (hard) heb je naar deze stageplaats gezocht?". Als een stagiair bewust, spontaan komt solliciteren -en daarbij niet enkel omwille van leuke voordelen en extraatjes die hij/zij denkt te kunnen genieten- dan weet je dat die persoon oprecht geïnteresseerd is. Als die dan ook nog eens jouw onderneming om precies definieerbare redenen heeft gekozen, dan zit het qua motivatie meestal wel goed. 
  2. Als de opleiding en skills daarenboven aansluiten bij het takenpakket waarvoor jij een stagiair zoekt, ben je al aardig op weg. Ga zeker niet alleen af op technische factoren als diploma, beroepservaringen, geografische locatie, en dergelijke. Hou rekening met soft skills, persoonlijkheid, leerstijl, vaardigheden en waarden. Deze zijn van groot belang in de matching-fase!

  3. Peil naar interesses door te polsen naar wat de stagiair al weet over jouw onderneming. Vraag ook wat de jongere doet om op de hoogte te blijven van sectornieuws. Daarnaast zijn persoonlijke interesses en hobby’s vaak informatief: worden, bijvoorbeeld, webinars over de laatste tools gevolgd of heeft de kandidaat stagiair een eigen blog waarin expertise wordt gedeeld? Dit soort activiteit weerspiegelt oprechte interesse! De kans is groot dat die interesse en motivatie zich laat voelen doorheen de stage.

Je kan beter een stageplaats kiezen in een bedrijf waar je hoopt te kunnen werken

Els Vercauteren - Kameraki

Matching van de stageplek

  1. Breng je stageplek duidelijk in kaart. Voor het matchen is het van belang om je stageplek grondig te beschrijven: Wat heb je precies te bieden en wat verwacht je van de stagiair? Geef duidelijke informatie over je bedrijf en over de stage: geef aan op welke afdeling(en) de stagiair zal werken, wat de stage precies inhoudt, welke eigenschappen je van hem verwacht, wie hem zal evalueren en welke criteria hierbij gelden.
  2. Wees ervan bewust dat het bieden van een stageplek verantwoordelijkheden met zich mee brengt: er moet materiaal, ruimte, geld en vooral tijd voor vrijgemaakt worden. En ja, het is niet uitgesloten dat het af en toe eens mis gaat. Stel jezelf dus de vraag wat je inhoudelijk kunt bieden. Heb je kennis in huis die de stagiair verrijkt? Beschik je over mensen die de kennis kunnen en willen overbrengen? Heb je daadwerkelijk leerzame projecten die voor jou én de stagiair meerwaarde creëren? 

  3. Aangezien de mentor als gids fungeert, is de match mentor-stagiair een belangrijk aandachtspunt. Idealiter komen de sterke punten van de mentor overeen met de leerverwachtingen van de stagiair. 

Welke opties bestaan er om een stageplaats aan te bieden binnen een legaal kader?

Sollicitatie- en kennismakingsgesprek

  1. Heb je een vacature voor een stageplaats? Zorg allereerst voor een uitnodigende, passende vacaturetekst. Vervolgens is het zaak dat je deze deelt via de juiste kanalen. Denk hierbij niet alleen aan standaard corporate kanalen, maar ook aan doelgerichte social mediakanalen, specifieke scholen, vacaturesites en natuurlijk je persoonlijke netwerk
  2. Zet de bedrijfsfilosofie en waarden van de onderneming zeker op de voorgrond en vertel dit zo helder mogelijk. Zo zien studenten/alumni eerder of de stage die je aanbiedt bij hun persoonlijkheid past. 
  3. Net als bij het aanwerven van een medewerker voer je eerst een kennismakings- of sollicitatiegesprek met een potentiële stagiair. Het is belangrijk om uitgebreid stil te staan bij de wederzijdse verwachtingen en de mogelijkheden om de stage goed inhoud te geven.
Download 'Checklist voor werving'
PDF - 144.53KB

Ook interessant voor jou