Mediastages?

Mediastages?

Het project Mediastages is bestemd voor -26-jarigen die werkloos en niet-uitkeringsgerechtigd zijn, en ervaring willen opdoen op de werkvloer.

mediarte wil hiermee een brug slaan tussen de uitstroom uit het hoger onderwijs en de professionele audiovisuele sector. 

  • De stages verlopen binnen een wettelijk kader.
  • Professionele stage (maximum van 12 weken)
  • mediarte staat in voor de begeleiding van de stagiair en waakt over de inhoud en kwaliteit van de stage
  • mediarte maakt de koppeling tussen de persoonlijke doelstellingen van de stagiair en het aanbod van de stagegever

Lees alles over het project Mediastages


Ook interessant voor jou