Skip to main content

Voorwaarden

stages
mediastages

Voorwaarden voor de stagiair 

  • De schoolverlater kan tijdens de mediastage volgen op voorwaarde dat hij/zij als werkzoekende is ingeschreven, jonger is dan 26 jaar* en geen uitkeringen ontvangt.
    Hij / zij blijft beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
  • Dit betekent o.a. dat de stagiair moet ingeschreven zijn bij een gewestelijke plaatsingsdienst.
  • Dit betekent eveneens dat de stagiair bereid moet zijn elke passende diensbetrekking te aanvaarden.

* De aanvang van de stage moet uiterlijk plaatsvinden voor je 26ste verjaardag

 Voorwaarden voor de onderneming 

  • De stagiair kan in geen enkel geval een werknemer vervangen
  • Een stageverloop-document dat wordt afgesloten tussen de stagiair, de stagegever en mediarte omvat een lijst van competenties die tijdens de stage moeten nagestreefd worden, dit document wordt ondertekend door alle partijen, in geval van het niet naleven van de stageovereenkomst of het stageverloop-document heeft mediarte het recht om de stage op elk moment te beëindigen, de communicatie tussen de drie partijen wordt permanent onderhouden om een vlot stageverloop te kunnen garanderen
  • Een stagementor wordt aangesteld om de stagiair zo goed mogelijk te omkaderen gedurende de stageperiode.
  • Een stage duurt minstens 4 weken en maximum 12 weken. Het gaat dus om een langere stageperiode waarbij het didactisch kader, voor beide partijen,  ten volle kan ontwikkeld worden.
  • De stagegever heeft recht op een maximum van 24 weken stage per jaar voor elke 30 werknemers (VTE). Bijvoorbeeld 45 werknemers (VTE) = maximum 48 weken stage, 165 werknemers (VTE) = maximum 144 weken stage
Download CAO mediastages PC 227 2018 - 2019
PDF - 96.34KB
Download CAO Mediastages PSC 303.01 2018-2019
PDF - 96.58KB

Ook interessant voor jou