mediasensor - voordelen van welzijn op het werk

MEDIASENSOR

Sinds de aangepaste wetgeving rond psychosociale risico’s op 1 september 2014 van kracht werd, zijn ook alle ondernemingen in de audiovisuele, film en digitale sector verplicht een risicoanalyse op te maken.

Om bedrijven hierbij te helpen, lanceerde mediarte in 2016 een eerste keer mediasensor, een online enquête op maat van de AV-sector, kosteloos én in regel met de wetgeving. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek konden de deelnemers aan de slag met remediërings- en preventieve maatregelen. Op sectorniveau ontwikkelde mediarte verschillende infosessies en workshops, o.a. Eerste Hulp bij Burn-Out en Veerkracht.

Dit voorjaar wordt de enquête hernomen en ondernemers weten heel goed waarom ze hun medewerkers stimuleren om 20 minuten de tijd te nemen om de hen toegestuurde online vragenlijst in te vullen, en dat vóór 31 mei.

Een belangrijke reden, naast de wettelijk verplichting, is dat medewerkers die zich gewaardeerd weten en zich goed voelen meer geëngageerd staan in hun job en naar hun werkgever toe. Ze draaien niet op routine, ze werken proactief, ze nemen initiatief, ze zijn creatief en innovatief.

Een andere reden is het financieel voordeel: door deel te nemen aan deze enquête krijgt de werkgever een beter zicht op het welzijn van de medewerkers. Aan de hand van de resultaten kan men dan inspelen op de evoluties op langere termijn, door een goed preventiebeleid op te stellen zal een onderneming minder verloop en minder verzuim kennen, maar ook een daling van het aantal fouten en arbeidsongevallen en een hogere productiviteit zijn bewezen positieve effecten.

Werken aan psychosociaal welzijn voorkomt vervelende verrassingen en leidt ook tot een concurrentievoordeel. Dit is binnen het voortdurend veranderend economisch gebeuren dat de audiovisuele, film en digitale sector zo uniek maakt voor vele bedrijven van levensbelang.

Voor de individuele deelnemers is de uitkomst van de grote enquête, naast het incentive van het gratis te verkrijgen persoonlijk rapport, even interessant als voor de ondernemingen. Elke ingevulde vragenlijst betekent op zich een kleine maar heel belangrijke pixel in het grote beeld dat wordt gevormd mbt de werkbaarheid van de audiovisuele sector. Het is dankzij de interesse voor de bevraging en de inspanning van elkeen die een toekomst in deze creatieve hoek van het audiovisueel universum beoogt, dat op sectorniveau en op ondernemingsniveau aan het welbevinden en de arbeidsomstandigheden kan worden gesleuteld.

Alles over welzijn

Consulteer onze Human Capital expert via Sabine.bombeke@mediarte.be

Ontdek al onze dossiers


Ook interessant voor jou