mediartist, what?

mediartist what?

Over het project

mediartist is het project dat een succesvolle begeleiding beoogt van de Brusselse werkzoekenden die in de audiovisuele, film en digitale sector aan de slag willen.  

Met mediartist worden de kandidaten uitgenodigd om een waaier aan loopbaanmogelijkheden te ontdekken; hun professionele carrière te (her)tekenen en mediarte reikt ook de nodige tools aan om een concreet actieplan uit te werken. Je krijgt als deelnemer eveneens de kans om audiovisuele professionelen te ontmoeten en je inspanningen te optimaliseren.  

Het doel is om specifieke obstakels voor de werkgelegenheid op te heffen, om mensen te begeleiden bij hun professioneel traject, om hen uit te rusten met de tools die deze tastbare vragen beantwoorden: Wat is mijn carrièreproject? Waar (opnieuw) zoeken naar werk? Welk loon kan ik ambiëren? Hoe vind ik subsidies? Hoe onderscheid ik mezelf online ? Hoe kan ik mijn netwerk uitbouwen?

Wie kan zich inschrijven?

Dit zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om deel te kunnen nemen:

  • als werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris  

  • gemotiveerd zijn om te werken in de audiovisuele, film en/of digitale sector

Je kan zowel met als zonder professionele ervaring instappen in het project.

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden

TOELATINGSVOORWAARDEN MEDIARTIST PROJECT*

  1. Meerderjarig zijn

  2. Ingeschreven zijn als werkzoekend - al dan niet uitkeringsgerechtigd - bij Actiris. Er mag niet tegelijkertijd deelgenomen worden aan een begeleidingsprogramma als AAZW's (Ateliers voor het actief zoeken naar werk), mission locale, 50+, zelfcreatie van werk, of Specifieke Begeleiding naar Werk. Daarnaast is het wel toegelaten om simultaan een mentoraat of een begeleiding via NEET of CPAS te genieten.

  3. Als doelstelling de tewerkstelling hebben in de audiovisuele, film en/of digitale sector, of een toename van reeds bestaande activiteiten in de sector beogen.

  4. Akkoord gaan tot een evaluatiegesprek met een begeleider bij mediarte om jouw profiel, het programma en het verloop van je traject grondig te bespreken.

De selectie van de kandidaten gebeurt enerzijds op basis van de vastgestelde motivatie om aan het mediartist project deel te nemen en de motivatie om een carrière in de audiovisuele sector uit te bouwen. Anderzijds wordt er rekening gehouden met de compatibiliteit met het programma en die wordt geëvalueerd op basis van correcte, objectieve, en niet-discriminerende criteria.

Het programma

De begeleiding rust op 3 pijlers:

  • Informeren en vorming aanbieden door middel van workshops, oefensessies, on- en offline documentatie
  • Individuele coaching-sessies
  • Het creëren van een professioneel netwerk tijdens de verschillende netwerkmomenten

Meer praktische informatie over de begeleiding vind je hier.

Schrijf je in

Wil je deelnemen aan het mediartist project? Je hoeft enkel nog het inschrijvingsformulier te vervolledigen.


Ook interessant voor jou