Nieuwe oproep: Opleidingen 21ste-eeuwse vaardigheden in ondernemingen

Opleidingen 21ste-eeuwse vaardigheden in ondernemingen

Om het levenslang leren binnen organisaties aan te moedigen, lanceert ESF-Vlaanderen een oproep rond opleidingen voor 21ste-eeuwse vaardigheden voor kort- en middengeschoolden. Het betreft opleidingen inzake digitale geletterdheid, communiceren, creatief denken en handelen, kritisch denken en probleemoplossend denken en handelen, maar even goed samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

De oproep richt zich op KMO’s, maar ook op grote ondernemingen en paritair beheerde fondsen. Projecten kunnen tot 80.00 euro aan subsidie ontvangen, micro en kleine ondernemingen dienen minimum 30% aan private inbreng te voorzien en middelgrote en grote ondernemingen minimum 50%.

Oproepen
Wat?

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in ondernemingen in Vlaanderen.

Wie?

Deze oproep richt zich op:

  • Kleine en middelgrote onderneming (KMO), zowel uit profit als social profit
  • Grote ondernemingen uit zowel profit als social profit, indien er voldoende middelen zijn na toekenning aan KMO’s
  • Paritair beheerde fondsen, met inbegrip van mediarte
Acties?

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor kort- en middengeschoolde werknemers van bedrijven en organisaties met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest.

Hoeveel?

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 32.000 euro ESF
  • Maximaal 48.000 euro VCF

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor een middelgrote of grote onderneming.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kan je als organisatie een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen.

Wanneer?

De oproep staat open vanaf 1 december 2019 tot en met 28 februari 2020. Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1 juni 2020 voor een periode van 15 maanden. De einddatum van deze projecten is bijgevolg 31 augustus 2021. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.
De beslissing van deze oproep wordt gecommuniceerd vóór eind mei 2020.

Alle informatie kan je lezen in de oproepfiches op de website van ESF

Ben je geïnteresseerd in deze oproep?


Ook interessant voor jou