Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest creëert eenmalige financiële steun voor cultuurwerkers – COVID-19

actiris news

Om de culturele sector, die zwaar werd getroffen door de coronacrisis, te ondersteunen, kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in september uitzonderlijke, individuele steun toe aan intermitterende cultuurwerkers (cultuurwerkers met tijdelijke contracten).

In de praktijk zal iedere intermitterende cultuurwerker maximaal de volgende financiële steun kunnen genieten:

- 1.500 euro voor cultuurwerkers die tussen 13 maart en 31 mei 2020 maximaal 775 euro netto aan inkomsten hadden;
- 1.000 euro voor cultuurwerkers die in deze periode maximaal 1.550 euro netto aan inkomsten hadden;
- 500 euro voor cultuurwerkers die in deze periode maximaal 3.100 euro netto aan inkomsten hadden;

De voorwaarden

Om beroep te kunnen doen op deze financiële steun, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Moet u tussen 13 maart en 30 juni 2020 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
2. Mag u geen inkomsten uit een beroepsactiviteit of vervangingsinkomsten boven de 3.100 euro netto hebben ontvangen in de periode van 13 maart tot 1 juni 2020;
3. Bent u werknemer-neemster bij een werkgever in een sector die afhangt van de paritaire comités 227, 303, 304 en 329 of met een contract als uitzendkracht code 046, 495 en 015 in het paritair comité 322.

Interesse?

Download onze infofiche en bekijk of je in aanmerking komt voor deze financiële steun.

Hoe?

Denk je dat je in aanmerking komt voor deze uitzonderlijke maatregel? Dien dan een aanvraag in via het online aanvraagformulier of download dit document en bezorg het ons per mail via artist@actiris.be.

Vul je het document liever schriftelijk in? Bezorg het ons dan per aangetekend schrijven op volgende adres: Actiris - Departement Tewerkstellingsmaatregelen - Dienst Activ'Job - Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

Wanneer?

Je kan je aanvraag indienen van 27/07/20 tot en met 16/08/20.

Vind al je officiële documenten zoals je verblijfsattest terug in je digitaal loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op https://irisbox.irisnet.be/.

Meer info op actiris.brussels


Ook interessant voor jou