Grenswijs - Leer situaties op het werk correct inschatten

grenswijs

Bekijk de antwoorden van Grenswijs

Is er toestemming of een akkoord voor het gedrag?

Er is geen toestemming. De persoon bevriest, reageert afwijzend of verzet zich. Het gedrag is duidelijk niet acceptabel. 

 

Zelfs als zij toestemming geeft, is het niet oké. Het is niet oké om op het werk gunsten te vragen of te verlenen in ruil voor seks.

Is er gelijkwaardigheid tussen de betrokkenen?

Er is een duidelijke ongelijkwaardigheid in leeftijd, fysieke kracht, status, macht, ... 

 

De leidinggevende maakt misbruik van zijn machtspositie.

Is er vrijwilligheid, of is er druk of dwang?

Men kan niet weg uit de situatie. Er is duidelijke dwang, list of druk. 

De vrouw wordt gechanteerd.

Past het gedrag bij het ontwikkelings- of functioneringsniveau?

Het gedrag past bij de ontwikkeling. De persoon is bij volle besef en bekwaam. 

 

Er zijn geen signalen om te twijfelen aan het functioneren van beiden.

Is het gedrag passend in de context?

Het gedrag past niet in de context of er is duidelijk gebrek aan privacy.  

 

Het is een werkcontext, waar het niet oké is om seksuele diensten te vragen in ruil voor het goed uitvoeren van taken. 

Is er een impact voor de betrokkenen?

De gevolgen zijn ernstig en permanent. De persoon is langdurig of permanent belemmerd in zijn functioneren. 

 

Het gaat over een verbale bedreiging (geen uitvoering). De vrouw ervaart angst en bedreiging. Dit kan aanleiding geven tot een klacht tegen de leidinggevende.

Schat andere situaties in

Waarom is deze situatie duidelijk niet oké?

Er is sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag, omdat er sprake is van chantage in ruil voor seksuele diensten en er een duidelijk negatieve impact is.  

We geven een rode vlag omdat het voorlopig om een verbale bedreiging gaat.

Wat zou deze situatie ernstiger maken?

Als de man overgaat tot het uitvoeren van zijn bedreiging, wordt het een zwarte vlag (hoe intiemer, hoe ernstiger). 

Meer weten over het vlaggensysteem van Sensoa


Ook interessant voor jou