Gatz maakt werk van ombudsfunctie voor cultuur en media

ahmad-odeh, unsplash

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de opdracht voor de ombudsfunctie voor de cultuur- en audiovisuele sector toegewezen aan de Genderkamer. De Genderkamer is het orgaan binnen de Vlaamse Ombudsdienst dat bevoegd is voor gendergerelateerde klachten. Door de ombudsfunctie onder te brengen bij de Genderkamer is een nauwe samenwerking met de cultuur- en mediasector mogelijk.

De ombudsman was één van de acties uit het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag (gog) in de cultuur- en audiovisuele sector. De ombudsfunctie maakt nauwe samenwerking met bijvoorbeeld het bottom-up initiatief Engagement of sectororganisaties mogelijk waarbij kennis en expertise in een wisselwerking gedeeld kunnen worden. Tevens kan vanuit de Genderkamer flexibel ingespeeld worden op sectorale uitdagingen en kan de nodige sectorspecifieke expertise ontwikkeld worden die het meldpunt 1712 en de brede sector ten goede komt.

Minister Sven Gatz: “De aanduiding van de Genderkamer als organisatie om de ombudsfunctie uit te voeren, zorgt ervoor dat een belangrijke doelstelling uit het Actieplan gog binnenkort operationeel is. De werkgroep die het actieplan gestalte geeft, heeft al goed werk geleverd. 1712 wordt nog steeds gepromoot als algemeen informatienummer over grensoverschrijdend gedrag. De ombudsman of -vrouw zal instaan voor afstemming en overleg met 1712.”

De Genderkamer krijgt voor die opdracht drie jaar lang een subsidie van 71.409,99 euro per jaar.


Ook interessant voor jou