Tijdskrediet

tijdskrediet

De sociale partners van de audiovisuele en digitale sector sloten een akkoord om op sectorniveau een uitbreiding te voorzien mbt tijdskrediet en andere thematische verloven.

Tijdskrediet met motief

Zorg

Alle werknemers in PC 227 hebben voor de periode 2021-2022 een bijkomend recht op voltijds tijdskrediet of halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering (tot maximaal 51 maanden) voor het verlenen van zorgen, met name voor de:

  • zorg voor een eigen kind tot acht jaar, palliatieve verzorging en de bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid ;

  • zorg voor een eigen gehandicapt kind tot 21 jaar en de bijstand of verzorging aan een eigen minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is

Opleiding

Alle werknemers hebben voor de periode 2021-2022 een bijkomend recht op voltijds tijdskrediet of een halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering (tot maximaal 36 maanden) voor het volgen van een opleiding.

Merk op: de periodes mogen samen niet meer bedragen dan 51 maanden!

Ontslag, premies

Voor de periode 2021-2022, voor de werknemers die tijdens de periode van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of met 1/5 worden ontslagen, worden de verschuldigde ontslagvergoedingen berekend op basis van het voltijdse loon.

Deze overeenkomst inzake tijdskrediet kan worden ingeroepen om recht te verkrijgen op gewestelijke premies in het kader van het tijdskrediet.

De opleiding van personen die na het opnemen van een tijdskrediet opnieuw hun job opnemen wordt gefinancierd door het sociaal fonds in het kader van de tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven voor risicogroepen volgens het premiereglement van dat sociaal fonds.

Download CAO tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen
PDF - 82.4KB

Ook interessant voor jou