Zware Beroepen

PC 227

Vanaf 1 januari 2015 is de invoering van kracht van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met betrekking tot «zware beroepen» en invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten gunste van de werknemers die gedurende 20 jaar hebben gewerkt in een arbeidsstelsel met nachtprestaties.

Voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 wordt de toegangsleeftijd tot het SWT uitgebreid tot alle werknemers vanaf de leeftijd van 58 jaar voor wie deze collectieve arbeidsovereenkomst toepasbaar is, voor zover de werknemers een beroepsloopbaan kunnen bewijzen van 33 jaar en tewerkgesteld zijn geweest in het kader van een zwaar beroep.

 

CAO zware beroepen
(In werking vanaf : 1 januari 2015 tot 31 december 2016)