Wie is wie?

Als sociaal fonds voor de audiovisuele en filmsector ondersteunt mediarte.be alle opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven binnen de audiovisuele sector. mediarte.be zet in op de optimalisatie van aansluiting naar de arbeidsmarkt en talent management, verspreidt vacatures uit de sector en informeert over collectieve arbeidsovereenkomsten en soorten contracten. Daarnaast organiseert mediarte.be, onder meer, opleidingen en infosessies.

Naast mediarte.be bestaan er nog andere organisaties die zich inzetten op bepaalde gebieden binnen de audiovisuele sector. Een handig overzicht van onze belangrijkste partners.

Acteursgilde
Negentien acteurs, onder wie Filip Peeters, Jan Decleir en Michael Pas, hebben samen een acteursgilde opgericht. De vereniging verdedigt de belangen van de Vlaamse beroepsacteurs.

Anim.be
De federale vereniging voor animatiefilm-producers en animatiestudio’s.

Belgian Screen Composers Guild
Gilde van Belgische componisten of componisten die in België voor film, televisie en video werken. Belgian Screen Composers Guild zet zich in voor de belangen van de componisten.

Componisten Archipel Vlaanderen
Het 'Componisten Archipel Vlaanderen', afgekort ComAV, is een belangengroepering van Vlaamse componisten en wil een constructieve bijdrage leveren aan geschikte omstandigheden waarin componisten optimaal kunnen functioneren.

Creative Europe Media Desk Vlaanderen
'Creative Europe Media Desk Vlaanderen' is het service- en informatiepunt voor het Media-subprogramma van Creative Europe in Vlaanderen en maakt deel uit van het Departement CJSM (Cultuur, Jeugd, Sport en Media) van de Vlaamse Overheid.

deAuteurs
deAuteurs is een nieuwe beheersvennootschap die auteursrechten int en verdeelt in opdracht van Nederlandstalige auteurs actief in volgende domeinen: audiovisueel, podiumkunsten, literatuur en strip en illustratie.

Kunstenloket
Het Kunstenloket geeft informatie en advies aan kunstenaars en creatieven met vragen over zakelijke en juridische aspecten van de artistieke activiteit.

FEBELAV
De beroepsvereniging van de private radio- en televisieomroepen in België. De leden van FEBELAV zijn, onder meer, Medialaan, SBS, RTL Belgium, NRJ/Nostalgie.

FeWeb
De federatie voor webbedrijven, zowel in Vlaanderen en Brussel als in Wallonië. FeWeb richt zich op belangenbehartiging, de promotie van de sector en het waken over en het bevorderen van de kwaliteit.

Flandersdoc
Flanders Doc is het platform voor de documentaire sector in Vlaanderen, en verenigt producenten en filmmakers in het genre van de auteursdocumentaire.

Fonds Pascal Decroos
Het project Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek is sinds 2013 een project van Journalismfund.eu vzw en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

PlayRight
PlayRight is de Belgische vennootschap die zorgt voor het collectieve beheer van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars.

Sabam
Sabam is de Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers en heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren (in de ruimste zin van het woord) van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten.

SBC
De Belgian Society of Cinematographers, kortweg SBC, heeft zich tot doel gesteld het kwaliteitswerk van de directeur fotografie in de kwalitatief hoogstaande film te verdedigen.

Scenaristengilde
De Scenaristengilde is de beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen. Ze komt op voor de rechten van de scenarist, organiseert workshops, lezingen en debatten.
 
Screen Brussels
Screen Brussels is een publieke dienst die zich gratis inzet voor bedrijven in de audiovisuele sector en heeft als doel om Brussel zowel nationaal als internationaal in de kijker te zetten. Screen Brussels biedt ook financiële steun aan audiovisuele producties die (een deel van) hun budget in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest spenderen.
 
Unie van regisseurs
De Unie van Regisseurs vzw is een professionele beroeps- en belangenvereniging voor en door actieve onafhankelijke regisseurs van film en televisie in fictie, documentaire en animatie in of uit Vlaanderen en Brussel (België).
 
VAF
Het Vlaams Audiovisueel Fonds herbergt verschillende fondsen waaronder VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds, VAF/Gamefonds en Screen Flanders. Binnen deze fondsen kunnen er verschillende financiële premies worden toegekend die samenvallen met de opeenvolgende stadia in het creatieproces: scenariosteun, ontwikkelingssteun en (post)productiesteun.
 
Vakbonden
Het paritair comité voor de audiovisuele sector, PC 227, is nog vrij jong. Toch bestaan er op sectorniveau al de nodige afspraken rond syndicale afvaardiging, indexatie van de lonen, eindejaarspremies en loonbarema’s. Vertegenwoordigers van de werknemers zijn ACV, ACLVB en ABVV.
 
VOFTP
VOFTP is de beroepsvereniging van Vlaamse Onafhankelijke Film en Televisie Producenten. VOFTP is de nieuwe benaming van VOTP (Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten) na de fusie met VFPB (Vlaamse Film Producenten Bond).
 
VOTF
Deze beroepsvereniging groepeert bedrijven die actief zijn binnen het facilitaire luik van de audiovisuele media (radio, televisie, internet).
 
VOTF-ZIDAS
Voor freelancers is het handig om aan te sluiten bij ‘VOTF-ZIDAS’ (Zelfstandigen In De Audiovisuele Sector). Binnen VOTF is er geregeld collegiaal overleg tussen bedrijven en freelancers.
 
VVJ
De Vlaamse Vereniging van Journalisten - afgekort VVJ - is de beroepsvereniging van de in Vlaanderen actieve beroepsjournalisten.