Werkgelegenheidsplan

Het werkgelegenheidsplan

 

Het werkgelegenheidsplan moet minstens de volgende gegevens bevatten:

  • de gegevens van de onderneming;
  • de datum waarop het plan is afgesloten;
  • de geldigheidsduur van het plan;
  • de doelstelling of doelstellingen, namelijk het behoud en/of de verhoging van de tewerkstelling van werknemers van 45+;
  • de vaststelling van het gekozen actiegebied of de gekozen actiegebieden en de beschrijving van de concrete ondernemingsspecifieke maatregel(en);
  • de betrokken functie(s) of werkplek(ken);
  • de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering;
  • de evaluatie van het vorige plan.

 

Als bijlage bij het plan moeten worden opgenomen:

  • de voorstellen van de werknemersvertegenwoordigers waarmee de werkgever geen rekening heeft gehouden;
  • de toelichting door de werkgever als hij het advies van de werknemersvertegenwoordigers niet gevolgd heeft.

 

model_van_werkgelegenheidsplan

Lees meer over arbeidsvoorwaarden