Werkdruk: handige tools

De audiovisuele sector is een sector die snel evolueert en een grote flexibiliteit van haar werknemers vraagt. Commercialisering en digitalisering hebben voor verschuivingen op de werkvloer gezorgd en de werkdruk nog vergroot. En dat is niet zonder risico want een (te) hoge werkdruk kan uitputting en cynisme veroorzaken, twee componenten van burn-out.

De onregelmatige uren gaan vaak ten koste van een gezin of ieder ander sociaal leven en de werkonzekerheid, veroorzaakt door slinkende budgetten, zorgt vooral bij freelancers voor extra stress. Om die reden kan het dan ook geen kwaad om bij enquêtes of een tevredenheidsonderzoek ook feedback te vragen van vaste freelancers.

Bij deze alvast een paar handige tools om beter om te gaan met werkdruk op de werkvloer.

HR-tools

Voor meer handige tools, surf naar de websites van werkbaarwerk.be (van Stichting Innovatie & Arbeid) en respectophetwerk.be (van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

 

Klik hier voor onze tools rond emotionele belasting

Klik hier voor onze tools rond autonomie

Klik hier voor onze tools rond afwisseling en flexibiliteit

Klik hier voor onze tools rond ondersteuning door leidinggevenden

 

Met de steun van de Vlaamse Overheid & ESF