Werkbaar werk

Het zijn vooral creatieve en bevlogen mensen die zich aangetrokken voelen tot de audiovisuele wereld. Een wereld die aan een razendsnel tempo evolueert en die een grote flexibiliteit van zijn mensen eist. Vaak wordt er onder hoge druk gewerkt op momenten dat andere mensen gewoon thuis zitten. En laat het net die werkdruk zijn die de creativiteit soms in het gedrang brengt en daarmee ook de kwaliteit van audiovisuele producties.

Uitstroom van talent

Er zijn nog andere knelpunten die de nodige aandacht verdienen als het over werken in de media gaat. De uitstroom naar andere sectoren van 35-plussers betekent vaak een aderlating aan talent, ervaring en informatie. Ook de mobiliteit binnen de productiehuizen is veel groter dan in andere sectoren. Korte termijn- of gedwongen freelancecontracten verhogen dan weer de kans op stress en zorgen eveneens voor een uitstroom van talent. Tegelijk is een duurzaam HR-beleid vooral voor kleine productiehuizen niet altijd vanzelfsprekend omdat ze meestal geen eigen HR-manager in huis hebben. Verder blijkt er nog steeds een zwaar taboe te rusten op burn-out. Toch zijn er -ook in de media- steeds meer mensen die ermee te maken krijgen.

Omdat het niet de bedoeling kan zijn om de drive en passie van gemotiveerde mensen te ondermijnen en dit ook ten koste gaat van de creativiteit en de kwaliteit van audiovisuele producties, lanceerde mediarte in 2014-2015 een campagne rond hoge werkdruk en flexibiliteit. In navolging van het Sociaal Charter wil dit project de sector de mogelijkheid geven om te streven naar werkbaar werk in de media. Voor werkgevers, werknemers én freelancers.

Geen excuus

De campagne bestond uit vijf subcampagnes, elk met een eigen thema. Aan de hand van videogetuigenissen, voorbeelden uit de praktijk, handige tools en interessante artikels en links werd achtereenvolgens gefocust op werkdruk, emotionele belasting, autonomie, afwisseling in het werk en ondersteuning door leidinggevenden.

Want dat de audiovisuele sector nu eenmaal een sector is waarin 24/7 wordt gewerkt, mag geen excuus zijn om niets te doen aan de problematiek. Bovenal blijft de audiovisuele wereld er ook eentje waarin gedreven creatievelingen hun talenten moeten kunnen blijven inzetten.

 

Lees hier meer over ons Dossier Duurzame loopbanen

Lees hier meer over ons Dossier Burn-out

Lees hier meer over onze eerste campagne: Werkdruk

Lees hier meer over onze tweede campagne: Emotionele belasting

Lees hier meer over onze derde campagne: Autonomie

Lees hier meer over onze vierde campagne: Afwisseling & flexibiliteit

Lees hier meer over onze vijfde campagne: Ondersteuning door leidinggevenden


Psychosociale begeleiding werknemers
Eind oktober 2015 werd het wetsontwerp over de financiering van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk goedgekeurd waarin deze financiering wijzigt. Naast gezondheidstoezicht zullen de tarieven eveneens gebaseerd zijn op andere aspecten van welzijn op het werk, zoals de psychosociale situatie van werknemers.
Het wetsvoorstel omvat eveneens micro-ondernemingen tot en met 5 werknemers die zelfs een aparte (lagere) tariefregeling ontvangen om de toegang tot de externe diensten zo toegankelijk mogelijk te maken.

Lees hier meer over de wetgeving die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de psychosociale risico's en werkbaar werk


mediasensor
In het voorjaar van 2016 lanceerde mediarte een collectieve risicoanalyse psychosociale aspecten. Op maat van de AV-sector én in regel met de nieuwe wetgeving.

Lees meer over mediasensor


Met de steun van de Vlaamse Overheid & ESF