Welke statuten zijn mogelijk?

Tenzij je een enorme meevaller hebt of over bijzondere talenten beschikt, is het in de wacht slepen van een contract van onbepaalde duur voor starters eerder een uitzondering. Audiovisuele projecten zijn vaak van tijdelijke aard wat bijgevolg ook het geval is voor opdrachten. Het is dus van belang om te weten dat er verschillende statuten zijn waaronder je kan werken, elk met hun eigen voor- en nadelen. Het loont alvast de moeite om je goed te informeren alvorens je een contract ondertekent.

Om te kunnen werken aan een tijdelijk project, moet je het statuut van werknemer hebben. Er zijn vier verschillende mogelijkheden:

  • Het verkrijgen van een rechtstreeks contract met de werkgever
  • Via een uitzendkantoor, een sociaal bureau voor artiesten, zoals t-heater (t-interim) of Tentoo Payroll Services
  • Werk leveren als zelfstandige
  • Via een derde betaler, deze vormt de tussenpersoon tussen jou en de werkgever


Elk statuut heeft natuurlijk verschillende implicaties op zowel je financiën als op het niveau van verantwoordelijkheden, welzijn, familie, persoonlijke en professionele evolutie. In ons dossier rond Tijdelijke Werkkrachten reikt mediarte.be transparante informatie aan over de consequenties van deze verschillende vormen van tewerkstelling, zowel voor de werknemers, de financiers als de werkgevers.

Antwoorden op al je vragen omtrent dit thema vind je in het dossier rond Tijdelijke Werkkrachten.