Wat zijn de gevolgen van verschillende vormen van tewerkstelling?

Om de implicaties m.b.t. de verschillende types van tewerkstelling beter te begrijpen, hebben we deze in vier grote 'families' ondergebracht met als doel deze beter met elkaar te kunnen vergelijken.

 

Financieel

Op deze pagina vind je de informatie terug m.b.t. de financiële aspecten van de tewerkstelling. Onder 'Verdeling van de kosten' is er eveneens een vergelijking toegevoegd tussen de verschillende types van tewerkstelling.

 

Verantwoordelijkheden

Op deze pagina vind je alle nodige informatie terug m.b.t. de verantwoordelijkheden, toegespitst op de verschillende types van tewerkstelling, en de juridische aspecten.

 

Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

Op deze pagina vind je de aspecten terug, gelinkt aan het de personen zelf en het verband tussen hun werk en persoonlijk leven.

 

Welzijn en Familie

Op deze pagina vind je alle informatie terug omtrent de maatregelen die genomen zijn m.b.t. het welzijn van de werknemer en m.b.t. tot zijn familiale omgeving.