Waar kan ik aan de slag?

Het is vanzelfsprekend dat de expertisedomeinen van de meer dan 900 actieve werkgevers binnen de audiovisuele sector uiteenlopend zijn. We hebben deze domeinen daarom ondergebracht in vijf grote groepen, ook wel de ‘Activiteitenclusters’ genoemd.

De verdeling van de Belgische audiovisuele sector volgens activiteit:

  • 50% van de ondernemingen bestaat uit productiehuizen die producties maken voor tv, film en radio. Hieronder verstaan we onder meer de productie van fictie, documentaire, commercials, bedrijfsfilms en 3D-films.
  • 17% zijn ondernemingen die technische, facilitaire diensten aanbieden voor de realisatie van audiovisuele content.
  • 14% bestaat uit de zenders. Deze omvatten de private, regionale en openbare tv-en radiozenders.
  • 12% beoefent een activiteit binnen het digitale domein van web, games en apps.
  • 7% oefent een activiteit uit die verschillend is van bovengenoemde activiteiten. Binnen dit percentage rekenen we onder meer de reclameregies, event- en reclamebureaus die actief zijn binnen de audiovisuele sector.

Wens je meer informatie over een specifieke onderneming? Raadpleeg dan onze werkgeverspagina.