Visie & Missie

Onze visie

  • Het is onze doelstelling om alle initiatieven betreffende onderwijs, opleiding en werkgelegenheid binnen de audiovisuele sector te stimuleren. We investeren dan ook resoluut in mensen om de kwaliteit van de audiovisuele producties in België te optimaliseren.
  • mediarte.be is een kenniscentrum dat bedrijven, haar werknemers, maar ook studenten en werkzoekenden begeleidt om hun aspiraties waar te maken.
  • Als neutrale en objectieve partner, informeren, ondersteunen en adviseren we alle betrokkenen uit de sector over werkgelegenheid en opleidingen.
  • mediarte.be is de vitale bron en de facilitator voor de ontwikkeling en vernieuwing van competenties door verdieping, opleiding en innovatie, middenin het epicentrum van de audiovisuele sector

.
  • mediarte.be gelooft dat diversiteit een meerwaarde betekent voor bedrijven en werknemers in de audiovisuele sector.

 Lees onze sectorale visie 

 

Onze missie

  • mediarte.be investeert in mensen om de kwaliteit van producties te optimaliseren
.
  • mediarte.be vormt de brug tussen wat mensen doen en willen gaan doen.
  • mediarte.be streeft naar het behoud van mensen om continuïteit en kwaliteit te verzekeren.
  • mediarte.be geeft innovatie specifieke aandacht om het hoofd te bieden aan technologische en hr-gerelateerde vernieuwingen.