Vind je niet meteen een job?

Voet aan wal zetten in de audiovisuele sector is niet altijd even simpel. De kans bestaat dan ook dat je soms geconfronteerd zal worden met afwijzingen van werkgevers of opdrachtgevers met als hoofdreden je gebrek aan ervaring. Hoe dan ook zal je ergens moeten beginnen en net daarom raden wij je aan om je competenties zoveel mogelijk te perfectioneren door middel van stages. Misschien blijk je wel over het perfecte profiel te beschikken waarnaar je stagebedrijf op dat moment nog op zoek is en word je na afloop van je stage aangenomen voor een heuse job.

Niet voor niets vormt een stage vaker de gedroomde springplank naar een job in de audiovisuele sector. De stagiair kan via een stageplaats aftoetsen waar zijn of haar interesses liggen en zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Maar ook voor werkgevers vormen stages de ideale manier om nieuw talent te ontdekken.

Wees echter voorzichtig: de vraag naar gratis werkkrachten komt vaak voor en is illegaal indien het om een commerciële onderneming gaat. Ook ben je in dit geval niet beschermd indien er zich een probleem voordoet. De enige manier om jezelf op het werkveld te introduceren zonder arbeidscontract is bijgevolg door middel van een erkende stage. Op die manier wordt je als stagiair geen gratis werkpaard, maar wel het beste veulen van de stal.

Stages

De verschillende opties voor het uitvoeren van een stage:

  • Opleidingsstage

Het verloop van een opleidingsstage kadert in een schoolopleiding en wordt praktisch geregeld met een stageovereenkomst tussen de school en de stageplek. Deze stages zijn onbezoldigd.

  • Mediastage (mediarte.be)

Mediastages zijn bestemd voor jongeren onder de 26 die werkzoekende zijn. Mediastages zijn enkel toepasbaar op ondernemingen die vallen onder het PC 227 of PSC 303.01 (lees meer over Paritaire Comités in: Het jargon voor dummies). Dit project heeft als doel een brug te slaan tussen de uitstroom uit het hoger onderwijs en de professionele audiovisuele sector.

  • BIO (Beroepsinlevingsovereenkomst)

Een beroepsinlevingsovereenkomst voorziet een wettelijk kader om een werkzoekende op vrijwillige basis stage te laten lopen in een onderneming. Een BIO is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer. Bij dit soort opleidingscontract bestaat er een vergoeding. Een opleidingsplan is echter noodzakelijk en moet worden goedgekeurd door de VDAB

  • Stageovereenkomst Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Een stage waarbij een jonge niet-werkende werkzoekende die zich na zijn studies heeft ingeschreven bij Actiris een eerste werkervaring kan opdoen en waarvan de doelstelling erin bestaat de jongere, na de stage, rechtstreeks en duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt.

  • Vrijwillige stage 

Een vrijwillige stage kan enkel binnen het kader van een vzw.


 

 

Mediastages

Gezien de duur van een stageperiode binnen sommige opleidingen kort of zelfs helemaal afwezig is, is het niet altijd eenvoudig om je als student te bewijzen in een werkomgeving. Speciaal voor deze mensen heeft mediarte.be een stagesysteem ontwikkeld zodat schoolverlaters die onder de 26 jaar zijn en die zich in hun beroepsinschakelingstijd bevinden een duwtje in de rug krijgen richting arbeidsmarkt.

Het project Mediastages maakt een conventionele stage van maximum 3 maanden binnen een onderneming van de audiovisuele sector mogelijk (alle bedrijven die vallen onder Paritair Comité 227 of 303.01). mediarte.be staat in voor het pedagogisch kader en waakt over de begeleiding van de stagiair door middel van een stagedraaiboek. Het is immers van belang dat de stage leerzaam en verrijkend is voor de stagiair.

De bedrijven die in aanmerking komen voor een Mediastage bezorgen ons een aanvraagformulier dat wij opnemen in onze databank. Vervolgens stelt mediarte.be een aantal kandidaten voor die beantwoorden aan de functievereisten.

 

Op zoek naar een Mediastage?

  • Raadpleeg onze vacaturebank en vind een stageplek die bij jou past
  • Mocht je reeds een akkoord hebben met een bedrijf dat aan de voorwaarden voldoet voor een Mediastage, dan kan de werkgever contact met ons opnemen
  • Ook is het mogelijk om spontaan voor een Mediastage te solliciteren

 

Meer info? Surf naar Mediastages.
Op zoek naar een stage? Raadpleeg onze vacaturebank en vind een stageplek die bij jou past.