Vind je niet meteen een job?

Voet aan wal zetten in de audiovisuele sector is niet vanzelfsprekend. De kans is dan ook aanzienlijk dat je soms geconfronteerd zal worden met afwijzingen van werkgevers met als hoofdreden je gebrek aan ervaring. Maar je zal ergens moeten beginnen en net daarom raden wij je aan om je competenties zoveel mogelijk te perfectioneren door middel van stages. Misschien beschik je wel over het juiste profiel waarnaar je stagebedrijf op dat moment op zoek is en word je na afloop van de stage aangenomen.

Wees echter voorzichtig: de vraag naar gratis werkkrachten komt vaak voor en is illegaal indien het om een commerciële onderneming gaat. Ook ben je in dit geval niet beschermd indien er zich een probleem voordoet. De enige manier om jezelf op het werkveld te introduceren zonder arbeidscontract is bijgevolg door middel van een erkende stage.

Stages
De verschillende opties voor het uitvoeren van een stage:

  • Opleidingsstage
    Het verloop van een opleidingsstage kadert in een schoolopleiding en wordt praktisch geregeld met behulp van een onbezoldigde stageovereenkomst tussen de school en de stageplek.

  • BIO (Beroepsinlevingsovereenkomst)
    Een beroepsinlevingsovereenkomst voorziet een wettelijk kader om een werkzoekende op vrijwillige basis stage te laten lopen in een onderneming. Een BIO is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer. Bij dit soort opleidingscontract bestaat er een vergoeding. Een opleidingsplan is echter noodzakelijk en moet worden goedgekeurd door de VDAB.

  • Mediastages (mediarte.be)
    Mediastages voor jongeren die onder de 26 zijn en die pas afgestudeerd zijn. Mediastages zijn enkel toepasbaar op ondernemingen die vallen onder het PC 227 (lees meer over Paritaire Comités in: Het jargon voor dummies). Dit project heeft als doel een brug te slaan tussen de uitstroom uit het hoger onderwijs en de professionele audiovisuele sector.

Mediastages

Vermits de duur van een stageperiode binnen sommige opleidingen te kort of zelfs helemaal afwezig is om je als student te kunnen bewijzen in een werkomgeving, heeft mediarte.be een stagesysteem ontwikkeld om schoolverlaters die -26 jaar zijn en die zich in hun beroepsinschakelingstijd bevinden een duwtje in de rug te geven richting arbeidsmarkt.

Het project Mediastages maakt een conventionele stage van maximum 3 maanden binnen een onderneming van de audiovisuele sector mogelijk (enkel bedrijven die vallen onder Paritair Comité 227). mediarte.be staat in voor het pedagogisch kader en waakt over de begeleiding van de stagiair door middel van een stagedraaiboek. Het is immers van belang dat de stage verrijkend is voor de stagiair.

De bedrijven die in aanmerking komen voor een Mediastage bezorgen ons een aanvraagformulier dat wij opnemen in onze databank. Vervolgens stelt mediarte.be een aantal kandidaten voor die beantwoorden aan de functievereisten.

Mocht je reeds een akkoord hebben met een bedrijf dat aan de voorwaarden voldoet voor een Mediastage, aarzel dan niet om ons te contacteren voor het opstellen van een stageovereenkomst. Op zoek naar een stage? Raadpleeg onze vacaturebank en vind een stageplek die bij jou past.