Vervoerskosten

PC 227

De werkgever is verplicht bij te dragen aan de vervoerskosten van de werknemers die regelmatig een gemeenschappelijk openbaar vervoersmiddel of een privé-vervoersmiddel gebruiken voor het woon-werkverkeer.

Onder woonplaats dient te worden verstaan de effectieve verblijfplaats van de werknemer.
Onder werkplaats dient verstaan te worden de exploitatiezetel van de onderneming waar de werknemer wordt tewerkgesteld.

Er zijn twee verschillende tussenkomsten inzake de vervoerskosten:

  • 80% terugbetaling van het gebruikte vervoersbewijs voor verplaatsingen met het gemeenschappelijk openbaar vervoer
  • Tot 25€ /maand, in een werkregime van vijf dagen/week, voor het gebruik van een privé-vervoersmiddel voor verplaatsingen.


Meer weten over de financiële tussenkomsten inzake de vervoerskosten?

CAO Vervoerskosten