Verplaatsingstijd

PC 227

  • De verplaatsingstijd naar de locatie, anders dan de gewone plaats van tewerkstelling, die de gewone verplaatsingstijd naar de normale tewerkstellingsplaats overstijgt, wordt niet als arbeidstijd beschouwd maar wordt wel vergoed (de verplaatsingkosten worden betaald)
  • Verplaatsingen die, met eigen wagen, gebeuren tijdens de arbeidstijd kunnen in overleg met de werkgever aanspraak maken op een kilometervergoeding (0,3460 €/km vanaf 1 juli 2017)
  • Er bestaat geen sectorale overeenkomst in PC 227 met betrekking tot kilometervergoedingen

 

CAO ArbeidsregelingenPSP 303.01

Verplaatsingen

A. Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden de kosten voor verplaatsingen in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van 35 km van de woonplaats van de werknemer niet terugbetaald 

De verplaatsingskosten buiten een straal van 35 km van de woonplaats van de werknemer zijn ten laste van de producent 

B. Wanneer op verschillende plaatsen opnamen worden gemaakt, zijn de verplaatsingen tussen deze verschillende werkplaatsen altijd ten laste van de producent 

C. De kosten voor de verplaatsingen die de werknemer met zijn eigen wagen doet, worden berekend aan de hand van het aantal afgelegde kilometers en van de prijs van een treinticket, zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 juli 1962

 

CAO