Tijdskrediet

PC 227 

De CAO betreffende het tijdskrediet is op 10 juli 2015 aangepast en verlengd tot 31 december 2017 (muv van einde loopbaan, tot 31 december 2016) en is van toepassing in PC 227. Er zijn drie toepassingsgebieden:

1. Zonder motief

Het recht op voltijds, halftijds of 1/5 tijdskrediet zonder motief kan nog steeds worden bekomen bij de werkgever gedurende een periode van maximum 12 maanden voltijds equivalent, maar zonder onderbrekingsuitkering door de RVA.

2. Met motief

Tijdskrediet met motief geeft recht op een aanvullende periode van 36 maanden en kan worden uitgeoefend met een voltijdse schorsing van de prestaties of door vermindering van de prestaties naar een deeltijds werkregime of door vermindering van de prestaties naar een 1/5 werkregime. De onderbrekingsuitkeringen van de RVA, voorzien in het kader van de verschillende tijdskredieten met motief, blijven behouden.

Motief zorg
De motieven die toegang geven tot deze aanvullende periode van 36 maanden(*) zijn:

  • om te zorgen voor zijn kind dat jonger is dan 8 jaar
  • om te zorgen voor een ernstig ziek gezins- of familielid tot de 2de graad
  • om palliatieve zorgen te verstrekken
  • om te zorgen voor zijn gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar

Motief Opleiding
Het motief dat toegang geeft tot deze aanvullende periode van 36 maanden is:

  • om een erkende opleiding te kunnen volgen

Tijdskrediet met motieven zorg en opleiding mogen samen niet meer bedragen dan 36 maanden. Dit recht wordt uitgebreid naar maximaal 48 maanden zodra de CAO 103 in die zin wordt aangepast.

2. Einde loopbaan

Vanaf 55 jaar hebben werknemers de mogelijkheid om hun full-time prestaties te verminderen tot 1/5 indien zij een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar hebben volbracht. De onderbrekingsuitkeringen van de RVA, voorzien in het kader van einde loopbaan, blijven behouden


Ontslag en premies

Voor de werknemers die tijdens de periode van vermindering van de arbeidsprestaties worden ontslagen, worden de verschuldigde ontslagvergoedingen berekend op basis van het voltijds loon.

Werknemers die na een opname van tijdskrediet terug hun werk opnemen en die een opleiding willen volgen, hebben recht op een financiële tegemoetkoming van mediarte.be in het kader van de opleidingspremies voor risicogroepen.

 
CAO tijdskrediet


Belangrijk om te weten
De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn :

  • 5 jaar als loontrekkende gewerkt hebben (dit kan onder de vorm van verschillende arbeidscontracten geweest zijn)
  • Minstens 2 jaar anciënniteit hebben opgebouwd bij dezelfde werkgever (door middel van een aansluitende arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever; een opeenvolging van contracten van bepaalde duur geldt dus niet om in aanmerking te komen)

Publicaties

Voor meer informatie over het tijdskrediet in het algemeen, kan je verschillende documenten/publicaties raadplegen: