Thinksafe.be

 

Met Thinksafe.be wil mediarte.be, in samenwerking met VRT en RTBF, de aandacht vestigen op 'gezondheid & veiligheid' in de audiovisuele sector.

Dit online platform is meer dan de zoveelste website waarop deze thematiek wordt uitgelicht; de voedingsbodem van Thinksafe.be werd ontwikkeld door verschillende vakmensen die dagelijks met deze materie bezig zijn. 

 

“We willen afwijken van het principe dat elke informatiecampagne over gezondheid en veiligheid door vakmensen als overbodig wordt beschouwd. Te duur, te formeel en te tijdrovend,” verduidelijkt Jan Vermoesen, directeur van mediarte.be. “Gezondheid en veiligheid op de werkvloer mag je niet banaliseren, het vraagt engagement, zelfreflectie en verantwoordelijkheidszin. Om hiertoe te komen moeten we eerst de ogen durven openen.”

Sensibiliseringscampagnes

Via een duurzame sensibiliseringscampagne wensen we audiovisuele ondernemingen en individuen bewust te maken over de gevaren en risico’s op de werkvloer.

De sensibiliseringsactie wordt opgedeeld in verschillende subcampagnes, gericht op specifieke (veiligheids-) thema’s die leven in de media. Thinksafe.be geeft een aanzet om preventie op een gezonde en informele manier te benaderen, zonder met een belerende vinger te zwaaien.