Take a look


Neem, voordat je in het audiovisuele diepe springt, eerst eens de tijd om te ontdekken hoe jouw toekomstige werkveld eruit zal zien, wie jouw collega’s zullen zijn en hoe het met de sector gesteld is.

De sectorfoto, die wij jaarlijks bijwerken, speelt een belangrijke rol wanneer je de sector in kaart wil brengen want de cijfers hiervan omvatten enerzijds alle werknemers die een arbeidscontract hebben en die werkzaam zijn in de ondernemingen van de private audiovisuele- en filmsector. Anderzijds behelzen ze eveneens de werknemers die over een arbeidscontract beschikken en die werkzaam zijn bij de publieke omroepen VRT en RTBF. 

Het is vanzelfsprekend dat de expertisedomeinen van de bijna 800 actieve ondernemingen binnen de audiovisuele sector zeer verschillend zijn. We hebben deze domeinen verzameld in 5 grote eenheden, door ons ook wel de ‘Activiteitenclusters’ genoemd.

Audiovisuele projecten zijn vaak van beperkte duur wat bijgevolg ook het geval is voor opdrachten. Het is dus van belang om te weten dat er verschillende statuten zijn waaronder je kan werken, elk met hun eigen voordelen en nadelen. 

Lou Berghmans, freelance director of photography en camera-operator voor film & televisie over de voor- en nadelen van werken als zelfstandige.

De sleutel voor iedereen die iets wil betekenen in onze sector is passie. Lees nog meer starterstips van Jan Goossen, zaakvoerder Grid VFX.