Take a look


Neem, voordat je in het audiovisuele diepe springt, eerst eens de tijd om te ontdekken hoe jouw toekomstige werkveld eruit zal zien, wie jouw collega’s zullen zijn en hoe het met de sector gesteld is.

De sectorfoto, die wij jaarlijks bijwerken, speelt een belangrijke rol wanneer je de sector in kaart wil brengen want de cijfers hiervan omvatten enerzijds alle werknemers die een arbeidscontract hebben en die werkzaam zijn in de ondernemingen van de private audiovisuele- en filmsector. Anderzijds behelzen ze eveneens de werknemers die over een arbeidscontract beschikken en die werkzaam zijn bij de publieke omroepen VRT en RTBF. 

Het is vanzelfsprekend dat de expertisedomeinen van de meer dan 900 actieve werkgevers binnen de audiovisuele sector uiteenlopend zijn. We hebben deze domeinen daarom ondergebracht in vijf grote groepen, ook wel de ‘Activiteitenclusters’ genoemd.

Naast mediarte.be bestaan er nog andere organisaties die zich inzetten op bepaalde gebieden binnen de audiovisuele sector. Een handig overzicht van onze belangrijkste partners.

Rik D’hiet is 51, schrijft scenario’s, geeft les over scenario in de afdeling Schrijven van het RITCS en is voorzitter van beheersvennootschap deAuteurs en bestuurslid van de Scenaristengilde.

Lou Berghmans, freelance director of photography en camera-operator voor film & televisie over de voor- en nadelen van werken als zelfstandige.

De sleutel voor iedereen die iets wil betekenen in onze sector is passie. Lees nog meer starterstips van Jan Goossen, zaakvoerder Grid VFX.