Taakloon?

Een taakloon is een betalingswijze van een tewerkstelling als werknemer waarbij het afgesproken loon niet rechtstreeks in verband staat met het aantal gepresteerde uren. Met andere woorden: iemand wordt betaald om iets te creëren en/of uit te voeren, maar hoe lang hij/zij daarover doet, speelt geen rol. Je wordt dus niet betaald voor een tijdseenheid (uur, dag, week, …), maar voor een specifieke taak of stuk. Opgelet: bij de tewerkstelling via een arbeidscontract – zelfs in taakloon – wordt je steeds geacht het arbeidsrecht, cao’s en loonbarema’s te respecteren.

 

TAAKLOON = niet afhankelijk van

  • het soort activiteit
  • het soort arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd/onbepaalde tijd/duidelijk omschreven werk)
     

TAAKLOON = afhankelijk van

  • de overeenkomst tussen opdrachtgever en kunstenaar omtrent de wijze van vergoeding

 

Opdrachten in het kader van audiovisuele producties waarbij een opdrachtgever of leidinggevende duidelijk omschreven tijdsplanningen doorgeeft, kunnen dus NIET uitbetaald worden via een taakloon. En bij gevolg kunnen ze dus ook NIET aangewend worden om stages/stagiairs binnen een wettelijk kader aan te werven.