Stereotiepe beeldvorming

Of het nu ouderen, nieuwe Vlamingen of mensen met een beperking zijn, minderheden worden nog steeds karig vertegenwoordigd in de media. En wanneer minderheden wel in beeld worden gebracht, gebeurt dat vaak nog volgens stereotiepe denkbeelden waardoor cliché’s worden bevestigd of minderheden als ‘probleem’ worden opgevoerd.

Achter de schermen werken ook vandaag nog steeds minder vrouwen en zijn minderheden eveneens ondervertegenwoordigd. De effecten daarvan zijn voelbaar op het scherm waar bijvoorbeeld nog maar al te vaak experts worden opgevoerd die niet alleen blank, maar ook mannelijk zijn.

Ook in de audiovisuele opleidingen zijn in verhouding weinig minderheden aanwezig en dat kent natuurlijk een effect op de programmamakers en de beeldvorming van de toekomst.

Lees meer over:

(On)beperkte beeldvorming

BreedBeeld - online tool

Expertendatabank

Fiches diversiteit VRT

Framing

Diversiteit op het scherm een handje helpen

Handige tools

VIDEO: Kom uit uw kot

VRT en diversiteit

rePresent